Newsletter - 11/2019

 

15. března 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
11. 3. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Zahraniční obchod - leden 2019
Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 12,1 mld. Kč, který byl meziročně o 7,7 mld. Kč nižší.

11. 3.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Návštěvnost v hotelech - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru proti lednu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zrychlil na 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v lednu.
11. 3.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2019
V lednu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,8 %, dovozní ceny o 2,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %.
11. 3.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Úplné náklady práce - definitivní údaje - 2016 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 3.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 3.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 3.
Maloobchod - leden 2019
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v lednu zvýšily reálně o 4,7 %, stejně jako bez očištění. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,5 %.  
14. 3. Služby - měsíční indexy tržeb - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 3.
Indexy tržeb v maloobchodě - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 3.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 3.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 3.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Průmysl - leden 2019
Průmyslová produkce v lednu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 1,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,9 %.
15. 3.
Stavebnictví - leden 2019
Stavební produkce v lednu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 13,2 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 2,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 17,3 %. Meziročně bylo zahájeno o 15,3 % bytů více. Dokončeno bylo o 28,2 % bytů více.
15. 3.
Průmysl - měsíční data - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Index stavební produkce - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Stavební povolení - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Bytová výstavba - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Stavební zakázky - rok 2018 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - březen 2019
Od ledna 2019 došlo ke změně struktury publikovaných dat. Z důvodu postupné implementace administrativních „scanner” dat z maloobchodních řetězců do výpočtu indexu spotřebitelských cen jsou nově zveřejňovány pouze celorepublikové průměrné ceny za užší výběr reprezentantů. Uváděné ceny mají orientační charakter.
15. 3.
Index průmyslové produkce - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Index stavební produkce - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2018 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Průmysl - roční data - 2018 (revize 1)
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
18. 3.  Indexy realizovaných cen bytů - 4. čtvrtletí 2018
18. 3.  Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 4. čtvrtletí 2018
18. 3.  Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 4. čtvrtletí 2018
18. 3.  Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 4. čtvrtletí 2018
18. 3.  Průměrné ceny zemědělských výrobků - únor 2019
18. 3.  Indexy cen zemědělských výrobců - únor 2019
18. 3.  Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - únor 2019
18. 3.  Indexy cen výrobců - únor 2019
18. 3.  Indexy cen výrobců (měsíčně) - únor 2019
19. 3.  Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 4. čtvrtletí 2018
19. 3.  Indexy spotřebitelských cen - únor 2019
21. 3.  Pohyb obyvatelstva - rok 2018
21. 3.  Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - rok 2018
21. 3.  Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2018
21. 3.  Příjmy a životní podmínky domácností - 2018
21. 3.  Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - leden 2019
22. 3.  Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 1/2019 (pouze anglicky)

Informace ze světa:
13. 3. Statistics Norway: Plodnost žen v roce 2018 dále klesala, vloni i u cizinek
13. 3. Statistics Netherlands: Nizozemsko do Číny v loňském roce vyvezlo méně recyklovatelných plastů
14. 3. Eurostat: Více než třetina mléka se použije na výrobu sýrů

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10