Newsletter - 11/2017

 

17. března 2017

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
13. 3. Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven - 4. čtvrtletí 2016
Bilanční suma
zdravotních pojišťoven (souhrn aktiv, resp. pasiv) dosáhla ke konci 4. čtvrtletí 2016 objemu ve výši 59 162 mil. Kč a proti stavu ke konci 3. čtvrtletí roku 2016 se tato bilanční suma zvýšila o 1 775 mil. Kč. Stav hodnoty nehmotného a hmotného majetku - netto v aktivech zdravotních pojišťoven se v porovnání s předchozím čtvrtletím snížil o 23 mil. Kč.
13. 3.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - prosinec 2016
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - leden 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Průmysl - leden 2017
Průmyslová produkce v lednu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 4,3 %, bez očištění byla vyšší o 9,6 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 3,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 7,0 %.
15. 3.
Stavebnictví - leden 2017
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v lednu reálně meziměsíčně o 1,0 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 3,3 %, bez očištění o 5,6 %.  
15. 3. Maloobchod - leden 2017
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v lednu reálně meziměsíčně o 1,0 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 3,3 %, bez očištění o 5,6 %. 
15. 3.
Průmysl - měsíční data - leden 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Index stavební produkce - leden 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Stavební povolení - leden 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Bytová výstavba - leden 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Služby - měsíční indexy tržeb - leden 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Indexy tržeb v maloobchodě - leden 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - leden 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - leden 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
15. 3.
Stavební zakázky - rok 2016 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Indexy realizovaných cen bytů - 4. čtvrtletí 2016
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 3.
Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 4. čtvrtletí 2016
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 3.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - únor 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2017
V lednu 2017 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 1,3 %, dovozní ceny o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,5 %, dovozní ceny o 4,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,4 %.
16. 3.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - leden 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 3.
Indexy cen výrobců - únor 2017
Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 1,2 %, stavebních prací o 0,1 % a průmyslových výrobců a tržních služeb shodně o 0,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 0,8 %. Ceny  průmyslových výrobců byly vyšší o 3,1 %, stavebních prací o 1,2 % a tržních služeb o 0,6 %. 
16. 3.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - únor 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 3.
Indexy cen zemědělských výrobců - únor 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 3.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - únor 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 3.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - březen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
21. 3. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2017
21. 3. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2016
21. 3. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - rok 2016
21. 3. Pohyb obyvatelstva - rok 2016
22. 3. Vývoj ekonomiky České republiky - v roce 2016
24. 3. Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry - březen 2017
24. 3. Konjunkturální průzkum - březen 2017
24. 3. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 1/2017 (pouze anglicky)

Informace ze světa:
15. 3. Eurostat: Pětina nejbohatší obyvatel EU vydělává pětkrát více než pětina nejchudších
16. 3. Eurostat: Odkud pocházeli ti, kteří loni v EU žádali o azyl. Podrobnosti v infografice
16. 3. Destatis: Počet stavebních povolení v minulém roce výrazně vzrostl

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 1