Newsletter - 10/2022

 

11. března 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
7. 3. Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2021
Ve 4. čtvrtletí 2021 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 4,0 %, reálně klesla o 2,0 %. Medián mezd činil 34 360 Kč.

7. 3.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 3.
Zahraniční obchod se zbožím - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 3.
Zahraniční obchod se zbožím - leden 2022
Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 6,2 mld. Kč, který byl meziročně o 18,6 mld. Kč nižší.

9. 3.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 3.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 3.
Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 4. týden / leden 2022
V lednu 2022 zemřelo podle předběžných údajů 10,8 tisíce obyvatel České republiky, ve srovnání s pětiletým průměrem z let 2015–2019 o 1,8 % více. Přitom ještě o měsíc dříve byla nadúmrtnost více jak 40procentní.
9. 3.
Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 4. týden / leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 3.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2022
Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 11,1 %, což bylo o 1,2 procentního bodu více než v lednu.
10. 3.
Indexy spotřebitelských cen - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 3.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 3.
Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců - 2010 - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 10. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Index stavební produkce - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Index stavební produkce - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Bytová výstavba - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Stavební povolení - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Průmysl - leden 2022
Průmyslová produkce v lednu meziročně reálně vzrostla o 1,0 %. Meziměsíčně byla vyšší o 3,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 6,9 %.
11. 3.
Stavebnictví - leden 2022
Stavební produkce v lednu reálně meziročně vzrostla o 6,4 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 12,1 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 2,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 13,1 % bytů více. Dokončeno bylo o 18,1 % bytů více.
11. 3.
Index průmyslové produkce - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Návštěvnost v hotelech - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Stavební povolení - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Průmysl - měsíční data - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Stavební zakázky - rok 2021 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Průmysl - čtvrtletní data - rok 2021 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Průmysl - roční data - rok 2021 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Stavební zakázky - rok 2021 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
14. 3. Indexy tržeb v maloobchodě - leden 2022
14. 3. Maloobchod - leden 2022
14. 3. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - leden 2022
14. 3. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - leden 2022
15. 3. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 4. čtvrtletí 2021
15. 3. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 4. čtvrtletí 2021
15. 3. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - leden 2022
15. 3. Průměrné ceny zemědělských výrobků - únor 2022
15. 3. Indexy cen výrobců - únor 2022
15. 3. Indexy cen výrobců (měsíčně) - únor 2022
15. 3. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - leden 2022
15. 3. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - leden 2022
15. 3. Statistika&My - březen 2022
15. 3. Indexy cen zemědělských výrobců - únor 2022
15. 3. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - únor 2022
15. 3. Penzijní schémata - 2019
16. 3. Indexy realizovaných cen bytů - 4. čtvrtletí 2021
17. 3. Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2020
18. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 11. kalendářní týden 2022
18. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - březen 2022
18. 3. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 1/2022 (pouze anglicky)
18. 3. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2022
18. 3. Registr ekonomických subjektů – otevřená data

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10