Newsletter - 10/2020

 

6. března 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
2. 3. Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 3.
Tvorba a užití HDP – 4. čtvrtletí 2019
Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2019 mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 1,8 %. Růst HDP za celý rok 2019 činil 2,4 %.

3. 3.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost – 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 3.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – leden 2020
Míra zaměstnanosti 15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v lednu 75,1 % a oproti lednu 2019 se snížila o 0,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,9 %, míra zaměstnanosti žen 68,1 %.
6. 3.
Průměrná hrubá měsíční mzda – na přepočtené počty – 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 3.
Průměrné mzdy – 4. čtvrtletí 2019
Ve 4. čtvrtletí 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,7 %, reálně se zvýšila o 3,6 %. Medián mezd činil 31 202 Kč.

6. 3.
Vývoj českého trhu práce – 4. čtvrtletí 2019
Zaměstnanost v Česku se stále udržuje na rekordně vysokých hodnotách, avšak meziročně již drobně poklesla. Také u nezaměstnanosti je v celém loňském roce přiměřené hovořit o stagnaci s úrovní těsně nad dvěma procenty. Růst průměrné mzdy o 6,7 % byl slabší než v předchozích čtvrtletích, po očištění o vliv stále rostoucí inflace byl reálný mzdový nárůst 3,6 %.
6. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků – pohonné hmoty a topné oleje – 10. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 3.
Porážky hospodářských zvířat – leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 3.
Výroba masa na jatkách – leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
9. 3. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - leden 2020
9. 3. Zahraniční obchod se zbožím - leden 2020
9. 3. Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - leden 2020
10. 3. Tisková konference:
Životní podmínky českých domácností
10. 3. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - prosinec 2019
10. 3. Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2020
10. 3. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - únor 2020
10. 3. Návštěvnost v hotelech - leden 2020
10. 3. Příjmy a životní podmínky domácností - 2019
10. 3. Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2019
10. 3. Indexy spotřebitelských cen - únor 2020
10. 3. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - leden 2020
11. 3. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - únor 2020
11. 3. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - leden 2020
12. 3. Index stavební produkce - leden 2020
12. 3. Bytová výstavba - leden 2020
12. 3. Stavební povolení - leden 2020
12. 3. Průmysl - leden 2020
12. 3. Stavebnictví - leden 2020
12. 3. Průmysl - měsíční data - leden 2020
12. 3. Stavební zakázky - rok 2019 (revize)
12. 3. Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2019 (revize)
12. 3. Průmysl - čtvrtletní data - rok 2019 (revize)
12. 3. Průmysl - roční data - rok 2019 (revize 1)
13. 3. Indexy tržeb v maloobchodě - leden 2020
13. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 11. kalendářní týden 2020
13. 3. Maloobchod - leden 2020
13. 3. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - leden 2020
13. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - březen 2020
13. 3. Služby - měsíční indexy tržeb - leden 2020
13. 3. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - leden 2020
13. 3. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - únor 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10