Newsletter - 10/2019

 

8. března 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
7. 3. Porážky hospodářských zvířat - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 3.
Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2018
Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2018 představuje zisk ve výši 16,5 mld. Kč, oproti minulému roku poklesl o 20,0 %. V časové řadě 2011 až 2018 se jedná o třetí nejnižší hodnotu podnikatelského důchodu. 
8. 3.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 3.
Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2018
Ve 4. čtvrtletí 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,9 %, reálně se zvýšila o 4,7 %. Medián mezd činil 29 247 Kč.

8. 3.
Vývoj českého trhu práce - 4. čtvrtletí 2018
Míra nezaměstnanosti se udržela na historicky nízké úrovni 2,1 %, výsledky výběrového šetření pracovních sil v domácnostech také přinesly kulminaci míry zaměstnanosti na 75,4 %. Udržuje se rekordně vysoká poptávka podniků po pracovní síle. Růst průměrné mzdy o 6,9 % byl ve 4. čtvrtletí slabší než v předchozích obdobích. Reálný mzdový nárůst byl přitlumen inflací na 4,7 %.

Připravujeme:
11. 3. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - prosinec 2018
11. 3. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - leden 2019
11. 3. Návštěvnost v hotelech - leden 2019
11. 3. Zahraniční obchod - leden 2019
11. 3. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - leden 2019
11. 3. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - leden 2019
11. 3. Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2019
11. 3. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - únor 2019
11. 3. Stavební zakázky - leden 2019
11. 3. Stavební povolení - leden 2019
11. 3. Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2019
11. 3. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - leden 2019
11. 3. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - leden 2019
12. 3. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - únor 2019
13. 3. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - únor 2019
14. 3. Maloobchod - leden 2019
14. 3. Služby - měsíční indexy tržeb - leden 2019
14. 3. Indexy tržeb v maloobchodě - leden 2019
14. 3. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - leden 2019
14. 3. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - leden 2019
14. 3. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - leden 2019
15. 3. Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 4. čtvrtletí 2018
15. 3. Průmysl - leden 2019
15. 3. Stavebnictví - leden 2019
15. 3. Průmysl - měsíční data - leden 2019
15. 3. Index stavební produkce - leden 2019
15. 3. Stavební povolení - leden 2019
15. 3. Bytová výstavba - leden 2019
15. 3. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - leden 2019
15. 3. Stavební zakázky - rok 2018 (revize)
15. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - březen 2019
15. 3. Index průmyslové produkce - leden 2019
15. 3. Index stavební produkce - leden 2019
15. 3. Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2018 (revize)
15. 3.
Průmysl - roční data - 2018 (revize 1)

Informace ze světa:
5. 3. Eurostat: Máte sedavé zaměstnání? Takových jsou ve dva z pěti zaměstnaných v EU
7. 3. Eurostat: Rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen
7. 3. Destatis: V roce 2018 cestovalo přes německá letiště nejvíce pasažéru v historii

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10