Newsletter - 09/2023

 

3. března 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
28. 2. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 4. čtvrtletí 2022
28. 2.
Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Satelitní účet cestovního ruchu - 2021
Cestovní ruch v Česku patřil i v roce 2021 kvůli opatřením proti šíření onemocnění covid-19 k nejvíce zasaženým sektorům národního hospodářství. Jeho podíl na tvorbě hrubého domácího produktu země výrazně poklesl, stejně tak i jeho podíl na celkové zaměstnanosti. V oboru pracovalo zhruba 215 tisíc osob, tedy každý 25. zaměstnaný obyvatel Česka.

28. 2.
Modul zaměstnanosti cestovního ruchu - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Indexy cen výrobců - leden 2023
Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 1,7 % a meziročně o 25,5 %. Ceny průmyslových výrobců se zvýšily meziměsíčně o 5,8 % a meziročně byly vyšší o 19,0 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 11,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,3 % a meziročně vzrostly o 6,3 %.
28. 2.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Indexy cen zemědělských výrobců - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Volby do zastupitelstev obcí - I. díl - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Živočišná výroba - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 3.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 3.
Databáze KROK – otevřená data - 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 3.
Databáze MOS – otevřená data - 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 3.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - leden 2023
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v lednu 2,6 %. Meziročně se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,1 %.
2. 3.
Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
ČSÚ zveřejnil další důležitou charakteristiku hospodařících domácností z údajů Sčítání 2021, a to počet závislých dětí žijících v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou. V hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou žilo v roce 2021 téměř 2,1 mil. závislých dětí, což představuje v průměru 0,75 dítěte na jednu hospodařící domácnost tohoto typu. Oproti roku 2011 to znamená mírný nárůst.
3. 3.
Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2022
Podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2022 mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně vzrostl o 0,2 %. HDP za celý rok 2022 vzrostl o 2,4 %.

3. 3.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 3.
Výroba masa na jatkách - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 3.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 9. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 3.
Indexy cen průmyslových výrobců - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 3.
Porážky hospodářských zvířat - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 3.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data - únor 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
6. 3. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 4. čtvrtletí 2022
6. 3. Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2022
6. 3. Vývoj českého trhu práce - 4. čtvrtletí 2022
8. 3. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 4. čtvrtletí 2022
8. 3. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 4. čtvrtletí 2022
9. 3. Zahraniční obchod se zbožím - leden 2023
9. 3. Zahraniční obchod se zbožím - leden 2023
9. 3. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - leden 2023
9. 3. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - leden 2023
10. 3. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 4. týden / leden 2023
10. 3. Index stavební produkce - leden 2023
10. 3. Index průmyslové produkce - leden 2023
10. 3. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - únor 2023
10. 3. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - leden 2023
10. 3. Stavební produkce a zakázky - leden 2023
10. 3. Stavební povolení a bytová výstavba - leden 2023
10. 3. Návštěvnost v hotelech - leden 2023
10. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 10. kalendářní týden 2023
10. 3. Stavební povolení - leden 2023
10. 3. Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2023
10. 3. Průmysl - leden 2023
10. 3. Stavebnictví - leden 2023
10. 3. Průmysl - měsíční data - leden 2023
10. 3. Indexy spotřebitelských cen - únor 2023
10. 3. Průmysl - čtvrtletní data - rok 2022 (revize)
10. 3. Průmysl - roční data - rok 2022 (revize)

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10