Newsletter - 09/2022

 

4. března 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
28. 2. Satelitní účet cestovního ruchu - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Modul zaměstnanosti cestovního ruchu - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Živočišná výroba - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 1. díl - 2021
Přehled výsledků voleb za ČR celkem, v jednotlivých krajích a okresech, rozdělování mandátů, složení Poslanecké sněmovny, seznam poslanců.

28. 2.
Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy - v letech 2011 až 2020
Od roku 2011 do roku 2020 pokračoval trend nárůstu počtu obyvatel Prahy především díky kladnému saldu migrace, a to hlavně ze zahraničí. Tendence demografického vývoje byly obdobné jako v letech 2001 až 2010. Výjimečný byl rok 2020, v němž se nepříznivě projevily dopady epidemie onemocnění covid-19.
1. 3.
Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2021
Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2021 mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 3,6 %. Růst HDP za celý rok 2021 činil 3,3 %.

České ekonomice se v posledním čtvrtletí dařilo. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost byl ve 4. čtvrtletí o 0,9 % vyšší než v předchozím čtvrtletív porovnání se stejným čtvrtletím roku 2020 vzrostl o 3,6 %.
1. 3.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 3.
Pracovní místa v ČSÚ - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 3.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 3.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - leden 2022
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v lednu letošního roku 2,3 %. Meziročně se snížil o 1,0 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,0 %, u žen 2,6 %.
3. 3.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 3.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 9. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 3.
Porážky hospodářských zvířat - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 3.
Výroba masa na jatkách - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
7. 3. Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2021
7. 3. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 4. čtvrtletí 2021
9. 3. Zahraniční obchod se zbožím - leden 2022
9. 3. Zahraniční obchod se zbožím - leden 2022
9. 3. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - leden 2022
9. 3. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - leden 2022
9. 3. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 4. týden / leden 2022
9. 3. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 4. týden / leden 2022
10. 3. Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2022
10. 3. Indexy spotřebitelských cen - únor 2022
10. 3. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - únor 2022
10. 3. Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců - 2010 - 2020
11. 3. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - prosinec 2021
11. 3. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - únor 2022
11. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 10. kalendářní týden 2022
11. 3. Index stavební produkce - leden 2022
11. 3. Index stavební produkce - leden 2022
11. 3. Bytová výstavba - leden 2022
11. 3. Stavební povolení - leden 2022
11. 3. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - únor 2022
11. 3. Průmysl - leden 2022
11. 3. Stavebnictví - leden 2022
11. 3. Index průmyslové produkce - leden 2022
11. 3. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - leden 2022
11. 3. Návštěvnost v hotelech - leden 2022
11. 3. Stavební povolení - leden 2022
11. 3. Průmysl - měsíční data - leden 2022
11. 3. Stavební zakázky - rok 2021 (revize)
11. 3. Průmysl - čtvrtletní data - rok 2021 (revize)
11. 3. Průmysl - roční data - rok 2021 (revize)
11. 3. Stavební zakázky - rok 2021 (revize)

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10