Newsletter - 09/2019

 

1. března 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
25. 2. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - prosinec 2018
Vývozní ceny v prosinci klesly o 0,5 %, dovozní ceny
se v prosinci snížily o 1,3 % a směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,8 %.
25. 2.
Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 2.
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 2.
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 2.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 2.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 2.
Indexy cen zemědělských výrobců - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 2.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 2.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - leden 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 1,0 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zrychlil na 2,5 %, což bylo o 0,5 p. b. více než v prosinci.
25. 2. Konjunkturální průzkum - únor 2019
Celková důvěra v ekonomiku se velmi mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti lednu vzrostl o 0,2 bodu na hodnotu 98,2. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,8 bodu na hodnotu 96,5. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,8 bodu na hodnotu 106,4. Ve srovnání s únorem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.
25. 2.
Indexy cen výrobců - leden 2019
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,4 %, ceny průmyslových výrobců o 1,0 % a ceny stavebních prací o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,4 %, ceny průmyslových výrobců o 2,9 %, ceny stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,7 %.
25. 2.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 2.
Konjunkturální průzkumy - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
27. 2.
Statistika&My – únor 2019
Kolik nás bude v roce 2051? Tématem únorového vydání časopisu je budoucí populační vývoj ČR. Česká moderní statistika v letošním roce slaví 100 let. Co v uplynulých 100 letech zažila přináší rozhovor s předsedou ČSÚ Markem Rojíčkem.
27. 2.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - rok 2018
V průměru za celý rok 2018 v porovnání s rokem 2017 se vývozní ceny snížily o 0,3 % (za rok 2017 o 0,1 %), dovozní ceny se snížily o 0,7 % (za rok 2017 se zvýšily o 0,9 %).

28. 2.
Modul zaměstnanosti cestovního ruchu - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Satelitní účet cestovního ruchu - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Indexy cen průmyslových výrobců - leden 2019
Ceny průmyslových výrobců se v lednu meziměsíčně zvýšily o 1,0 %, meziročně vzrostly o 2,9 %.
28. 2.
Výroba masa a nákup mléka - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Živočišná výroba - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Volby do zastupitelstev obcí - I. díl - 2018
Přehled o výsledcích voleb, volebních stranách, struktuře kandidátů a složení zastupitelstev.

1. 3.
Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2018
Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2018 mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 2,8 %. Růst HDP za celý rok 2018 činil 3,0 %.

1. 3.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 3.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - leden 2019
Míra zaměstnanosti
15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v lednu 75,4 % a oproti lednu 2018 se zvýšila o 0,9 procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v lednu letošního roku 2,2 % a meziročně se snížila o 0,3 procentního bodu.
1. 3.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 3.
Pracovní místa v ČSÚ
Datová sada obsahuje seznam nabízených pracovních míst v Českém statistickém úřadu, která jsou vyhlášena v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně postupu pro přihlášení do výběrového řízení a požadavků na konkrétní pozici.

Připravujeme:
07. 3. Porážky hospodářských zvířat - leden 2019
07. 3. Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2018
08. 3. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 4. čtvrtletí 2018
08. 3. Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2018
08. 3. Vývoj českého trhu práce - 4. čtvrtletí 2018

Informace ze světa:
25. 2. Eurostat: Jak často chodíme k praktickému lékaři či k zubaři
25. 2. Statitstics Netherlands: Ať studují nebo pracují, zůstávají mladí u rodičů déle
28. 2. Statistics Slovenia: Kdo jezdí do Slovinska v zimě? Nejčastěji Chorvaté

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10