Newsletter - 09/2018

 

2. března 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
26. 2. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - prosinec 2017
Vývozní i dovozní ceny se v prosinci meziměsíčně zvýšily o 0,4 %, směnné relace se vzrostly na hodnotu 100,0 % (v listopadu 99,8 %).

26. 2.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - únor 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 2.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - leden 2018
Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 0,6 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák a v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zpomalil na 2,2 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v prosinci a nejméně od dubna loňského roku.
26. 2. Konjunkturální průzkum - únor 2018
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti lednu mírně vzrostl o 0,4 bodu na hodnotu 99,9. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,6 bodu na hodnotu 97,5. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 0,3 bodu na hodnotu 112,0. Ve srovnání s únorem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.
26. 2.
Konjunkturální průzkumy - únor 2018
Datová sada obsahuje měsíční časovou řadu statistických údajů s výsledky konjunkturálních průzkumů u podnikatelů a spotřebitelů a souhrnný indikátor důvěry za Českou republiku od roku 2000. Uvedeny jsou údaje o konjunkturálním saldu a také bazické indexy konjunkturálních průzkumů.
27. 2.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - rok 2017
V průměru za celý rok 2017 v porovnání s rokem 2016 se vývozní ceny snížily o 0,1 % (za rok 2016 o 3,1 %), dovozní ceny se zvýšily o 0,9 % (za rok 2016 se snížily o 4,0 %).

28. 2.
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 4. čtvrtletí 2017
Ve 4. čtvrtletí 2017 ceny stavebních prací a děl proti předchozímu období vzrostly o 0,7 %.
Náklady stavební výroby vzhledem k předchozímu období vzrostly o 0,7 %, materiálové vstupy stavební výroby vzrostly o 0,4 %. 
28. 2. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2005=100) - 4. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
28. 2.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - leden 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  
28. 2.
Indexy cen zemědělských výrobců - leden 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  
28. 2.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - leden 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
28. 2.
Indexy cen výrobců - leden 2018
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských a  průmyslových výrobců shodně o 0,5 %, ceny stavebních prací se zvýšily o 0,3 %, ceny tržních služeb klesly o 1,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 7,2 %, ceny průmyslových výrobců o 0,5 %, stavebních prací o 2,2 % a tržních služeb o 1,1 %.
28. 2.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - leden 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  
28. 2.
Živočišná výroba - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
28. 2.
Výroba masa a nákup mléka - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 2.
Vzdělávání dospělých v České republice
Skoro polovina dospělých Čechů se celoživotně vzdělává. Většinou se účastní kurzů souvisejících s prací. V rámci EU však trávíme dalším vzděláváním nejméně času. Cizí jazyk ovládá 56 % osob.

1. 3.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - leden 2018
Míra zaměstnanosti
15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v lednu letošního roku 74,5 % a oproti lednu 2017 se zvýšila o 1,3 procentního bodu.
1. 3.
Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2017
Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2017 představuje zisk ve výši 21,3 mld. Kč, oproti minulému roku poklesl o 5,4 %. Rostlinná produkce se meziročně snížila o 7,7 %, důvodem byl pokles hektarových výnosů u většiny plodin.
Hodnota živočišná produkce zaznamenala proti roku 2016 prudký nárůst (+13,0 %). Vyšší meziroční index produkce vykazují všechny komodity, s výjimkou ovcí, koz a drůbeže byl u jednotlivých výrobků vyšší cenový index. Nejvyšší nárůst byl u vajec, kde se produkce zvýšila o 37,7 % a cenový index o 23,1 %. U mléka došlo k navýšení produkce o 21,0 % a cenového indexu o 25,7 %.
1. 3.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad. 
2. 3.
Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2017
Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2017 mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 5,2 %. Růst HDP za celý rok 2017 činil 4,5 %.

2. 3.
Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) - 4. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
2. 3.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 4. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
2. 3.
Obce Plzeňského kraje - 2016
Údaje jsou zpracovány za tyto oblasti: výměra půdy, demografie, nezaměstnanost, organizační statistika a bytová výstavba. To vše v časové řadě zpravidla z období 2008–2016.

Připravujeme:
5. 3. Indexy cen průmyslových výrobců - leden 2018
7. 3. Porážky hospodářských zvířat - leden 2018
9. 3. Vývoj mezd zaměstnanců - 4. čtvrtletí 2017
9. 3. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 4. čtvrtletí 2017
9. 3. Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2017
9. 3. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - leden 2018
9. 3. Návštěvnost v hotelech - leden 2018
9. 3. Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2018
9. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 10. kalendářní týden 2018
9. 3. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - únor 2018
9. 3. Zahraniční obchod - leden 2018
9. 3. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - leden 2018
9. 3. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - leden 2018

Informace ze světa:
1. 3. Eurostat: Na 100 obyvatel Dánska připadá 215 chovaných prasat
1. 3. Eurostat: I v lednu 2018 byla v ČR nejnižší míra nezaměstnanosti z unijních zemích
1. 3. Destatis: Více než 70 % energií spotřebovaných domácnostmi šlo na vytápění

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10