Newsletter - 08/2020

 

21. února 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
17. 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - leden 2020
Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 1,5 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 3,6 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v prosinci. Jednalo se o nejvyšší meziroční růst cen od března 2012.
18. 2. Sklizeň zemědělských plodin – 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 2. Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin – 2019
19. 2. Výsledky zdravotnických účtů ČR – 2010 až 2018
Výdaje na zdravotní péči v Česku rostou a tento růst už třetí rok v řadě nabírá větší obrátky. V roce 2018 dosáhly úrovně 430,9 mld. Kč a meziročně se tak zvýšily o 11 %. Největší podíl na nárůstu mají výdaje zdravotních pojišťoven a výdaje ze státního rozpočtu.
19. 2. Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) – 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 2  Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) – 2019
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
21. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků – potravinářské výrobky – únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků – pohonné hmoty a topné oleje – 8. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 2. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice – prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
24. 2. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady – 4. čtvrtletí 2019
24. 2. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100) – 4. čtvrtletí 2019
24. 2. Konjunkturální průzkumy – únor 2020
24. 2. Konjunkturální průzkum – únor 2020
24. 2. Indexy cen výrobců (měsíčně) – leden 2020
24. 2. Průměrné ceny zemědělských výrobků – leden 2020
24. 2. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů – únor 2020
24. 2. Indexy cen zemědělských výrobců – leden 2020
24. 2. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře – leden 2020
24. 2. Indexy cen výrobců – leden 2020
25. 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) – podrobné členění – leden 2020
27. 2. Indexy cen průmyslových výrobců – leden 2020
28. 2. Satelitní účet cestovního ruchu – 2018
28. 2. Modul zaměstnanosti cestovního ruchu – 2018
28. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje – 9. kalendářní týden 2020
28. 2. Výroba masa a nákup mléka – 2019
28. 2. Živočišná výroba – 2019
28. 2. Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy – v roce 2018

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10