Newsletter - 08/2019

 

22. února 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
18. 2. Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2018
V prosinci 2018 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,5 %, dovozní ceny o 1,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,1 %, dovozní ceny o 2,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,7 %. V průměru za celý rok 2018 v porovnání s rokem 2017 se vývozní ceny snížily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,7 % a směnné relace činily 100,4 %.
18. 2. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2018
Ceny vývozu ve 4. čtvrtletí 2018 proti 3. čtvrtletí 2018 vzrostly o 0,9 %, ceny dovozu o 0,3 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,6 %. Meziročně se ceny vývozu ve 4. čtvrtletí zvýšily o 3,4 %, ceny dovozu o 3,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %.
18. 2. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 2.
Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 2.
Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2018
Na 15,9 tis. ha plodících vinic se při hektarovém výnosu 6,51 t (5,05 t v roce 2017) sklidilo 103,7 tis. tun hroznů, tj. o 23,9 tis. tun více než v roce 2017. Produkce chmele ve výši 5 126 tun se proti roku 2017 snížila o 1 670 tun (tj. o 24,6 %). Výnos chmele z jednoho hektaru 1,02 t je také nižší, a to o 0,35 t než v roce minulém.
18. 2.
Sklizeň zemědělských plodin - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 2.
Indexy spotřebitelských cen - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 2. Tisková konference:
Ženy a muži na trhu práce
Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob se v Česku výrazně mění v závislosti na věku a pohlaví. Mezi mladými ženami je přes 40 % vysokoškolaček, o téměř 13 % více než mezi mladými muži. Největší platové rozdíly podle pohlaví jsou mezi vyučenými a vysokoškoláky.

Připravujeme:
25. 2. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - prosinec 2018
25. 2. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 4. čtvrtletí 2018
25. 2. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 4. čtvrtletí 2018
25. 2. Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2018
25. 2. Průměrné ceny zemědělských výrobků - leden 2019
25. 2. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - únor 2019
25. 2. Indexy cen zemědělských výrobců - leden 2019
25. 2. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - leden 2019
25. 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - leden 2019
25. 2. Konjunkturální průzkum - únor 2019
25. 2. Indexy cen výrobců - leden 2019
25. 2. Indexy cen výrobců (měsíčně) - leden 2019
25. 2. Konjunkturální průzkumy - únor 2019
26. 2. Statistika&My – únor 2019
27. 2. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - rok 2018
28. 2. Modul zaměstnanosti cestovního ruchu - 2017
28. 2. Satelitní účet cestovního ruchu - 2017
28. 2. Indexy cen průmyslových výrobců - leden 2019
28. 2. Výroba masa a nákup mléka - 2018
28. 2. Živočišná výroba - 2018
28. 2. Volby do zastupitelstev obcí - I. díl - 2018
1. 3. Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2018
1. 3. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 4. čtvrtletí 2018
1. 3. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - leden 2019
1. 3. Hlavní makroekonomické ukazatele
1. 3. Pracovní místa v ČSÚ

Informace ze světa:
18. 2. Eurostat: V kultuře je v Unii zaměstnáno 3,8 % pracujících
18.2. Statitiscs Albania: I když byl v roce 2018 počet narozených vyšší než počet zemřelých, obyvatel Albánie ubylo kvůli emigraci
21. 2. Eurostat: Hrušky se nejvíce pěstují v Itálii, jablka v Polsku, Španělsko vládne citrusům, broskvím a meruňkám

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10