Newsletter - 07/2021

 

12. února 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
8. 2. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Index stavební produkce - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Bytová výstavba - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Stavební povolení - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Zahraniční obchod se zbožím - prosinec 2020
Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 17,7 mld.
 Kč, který byl meziročně o 25,9 mld. Kč vyšší. 
8. 2.
Chov prasat - 2. pololetí 2020
Na 1 prasnici se v roce 2020 narodilo 32,8 kusů selat (oproti stejnému období předchozího roku o 1,2 % více), odchovalo 29,3 kusů (o 1,5 % více), úhyn selat z počtu narozených činil 10,7 %. Výroba jatečných prasat proti stejnému období minulého roku vzrostla o 1,4 % na 290,8 tisíc.
8. 2. Zahraniční obchod se zbožím - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Stavební povolení - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Průmysl - prosinec 2020
Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 11,2 %.
V roce 2020 průmyslová produkce klesla meziročně o 8,0 %. Hodnota nových zakázek byla nižší o 8,0 %. Zaměstnanost klesla o 3,4 % a průměrná mzda se zvýšila o 1,9 %.
8. 2.
Stavebnictví - prosinec 2020
Stavební produkce v prosinci reálně meziročně klesla o 12,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,7 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 2,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 23,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 5,4 % bytů více.
Stavební produkce v roce 2020 reálně meziročně klesla o 7,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,3 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 5,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 8,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 5,4 % bytů méně.
8. 2.
Průmysl - měsíční data - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Chov skotu - 2. pololetí 2020
Za rok 2020 dosáhla výroba mléka 3 181,8 mil. litrů, ve srovnání s minulým rokem se zvýšila o 3,5 %. Průměrná denní dojivost 24,30 litru vzrostla o 4,7 %. Na 100 krav se narodilo 99,2 kusů telat a odchovalo se 93,1 kusů telat (o 0,5 % více). 

8. 2.
Index průmyslové produkce - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Index stavební produkce - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Chov drůbeže - 2020
Produkce konzumních vajec dosáhla od počátku roku 1 607,8 mil. kusů, tj. meziroční snížení o 0,1%, průměrná snáška na 1 slepici činila 309,7 kusů vajec.

8. 2.
Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Průmysl - roční data - rok 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Stavy turů a prasat - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2020
Ve čtvrtém čtvrtletí se celkový počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 85,9 % a počet přenocování poklesl o 81,3 %. Podzimní omezení ubytovacích služeb znamenalo propad návštěvnosti srovnatelný s první jarní koronavirovou krizí.
Za celý rok 2020 hromadná ubytovací zařízení vykázala pokles počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo 10,8 milionu a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili 31,2 milionu nocí.
9. 2. Návštěvnost v hotelech - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Služby - 4. čtvrtletí 2020
Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 11,2 %, bez očištění o 11,1 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 2,4 %.
Za celý rok 2020 se tržby ve službách bez očištění meziročně snížily o 11,7 %.
9. 2.
Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2020 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Služby - měsíční indexy tržeb - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - leden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 2.
Sčítání 2021 napomůže složkám integrovaného záchranného systému v jejich práci
Záchranáři potřebují spolehlivá data ze sčítání k určení koeficientu nebezpečí, strategie zásahu i rozmístění výjezdových základen a stanic. Dosud nejmodernější sčítání lidu v historii České republiky odstartuje 27. března a je primárně připravováno jako online.

12. 2.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 2.
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2020
Ceny vývozu se ve 4. čtvrtletí 2020 proti 3. čtvrtletí 2020 zvýšily o 1,1 %, ceny dovozu o 1,3 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně ceny vývozu ve 4. čtvrtletí rostly o 2,5 %, ceny dovozu se snížily o 0,3 %, směnné relace dosáhly hodnoty 102,8 %.
V průměru za celý rok 2020 v porovnání s rokem 2019 se vývozní ceny zvýšily o 1,1 %, dovozní ceny se snížily o 1,1 % a směnné relace činily 102,2 %.
12. 2.
Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2020
V prosinci 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,1 %, dovozní ceny se o 0,1 % snížily. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 2,3 %, dovozní ceny klesly o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,0 %. V průměru za celý rok 2020 v porovnání s rokem 2019 se vývozní ceny zvýšily o 1,1 %, dovozní ceny se snížily o 1,1 % a směnné relace činily 102,2 %.
12. 2.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 6. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 2.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2021
Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 1,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 2,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v prosinci.
12. 2.
Indexy spotřebitelských cen - leden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 2.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - leden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
15. 2. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 4. čtvrtletí 2020
15. 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - leden 2021
15. 2. Statistika&My - únor 2021
15. 2. Penzijní závazky - 2018
16. 2. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
16. 2. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 1. kalendářní týden 2021
16. 2. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 1. kalendářní týden 2021
18. 2. Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2020
18. 2. Sklizeň zemědělských plodin - 2020
18. 2. Sklizeň zemědělských plodin podle krajů - 2002-2020
19. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 7. kalendářní týden 2021
19. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - únor 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10