Newsletter - 07/2019

 

15. února 2019
 

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.
 

Vydali jsme:

11. 2. Terciární vzdělávání: Studenti a absolventi vysokoškolského a vyššího odborného vzdělávání - 2017
V roce 2017 na vysokých školách studovalo 22,2 tis. osob v doktorandských studijních programech, z toho bylo 10 tis. doktorandek (45 %). Doktorské studium toho roku úspěšně ukončilo 2,4 tis. studentů, z toho 60 % mužů a 40 % žen.
11. 2. Studenti a absolventi vysokých a vyšších odborných škol v ČR - 2017
V minulém školním roce studovalo na 166 vyšších odborných školách téměř 20 tisíc studentů. Většina z nich, 65 % studovala v denní formě vzdělávání. 73 % studentů vyšších odborných škol byly ženy.  
13. 2. Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 1,0 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zrychlil na 2,5 %, což bylo o 0,5 procentního bodu více než v prosinci.
13. 2. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - leden 2019

Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 2. Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010 - 2017
Celkové výdaje na zdravotní péči v roce 2017 dosáhly v České republice 387,4 miliardy korun. Největší část výdajů na zdravotnictví platí zdravotní pojišťovny. V roce 2017 šlo o 252,2 mld. korun. Výdaje z veřejných rozpočtů představovaly 69,9 mld., od domácností 54,1 mld. korun. Zbývající část jde na vrub soukromému pojištění, neziskovým organizacím nebo platbám od zaměstnavatelů v podobě preventivních prohlídek.
13. 2. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - leden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 2. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - leden 2019
Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle bydlení způsobilo především zvýšení cen elektřiny o 5,3 %, tepla a teplé vody o 2,8 %, nájemného z bytu o 0,7 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, zemního plynu o 0,5 %.  
15. 2. Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2018
Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2018 podle předběžného odhadu o 3,0 %. Ve 4. čtvrtletí HDP mezičtvrtletně vzrostl o 1,0 % a meziročně se zvýšil o 2,9 %.
15. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - únor 2019

Pravidelná aktualizace časových řad.
 

Připravujeme:

18. 2. Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2018
18. 2. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2018
18. 2. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - prosinec 2018
18. 2. Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) - 4. čtvrtletí 2018
18. 2. Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2018
18. 2. Sklizeň zemědělských plodin - 2018
19. 2. Indexy spotřebitelských cen - leden 2019
20. 2. Tisková konference: Ženy a muži na trhu práce
 

Informace ze světa:

11. 2. Eurostat: Ženy ve vědě? Dnes už nic výjimečného
14. 2. FAO: Když to není bezpečné, není to jídlo. Jak se bránit nákaze
15. 2. Destatis: Na borůvky jen do lesa? V Německu se pěstují na stále větší ploše
 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.
 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

 Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10