Newsletter - 06/2024

 

9. února 2024

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
5. 2. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 4. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 2. Registr ekonomických subjektů – otevřená data - leden 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Zahraniční obchod se zbožím - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Index stavební produkce - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Index průmyslové produkce - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Zahraniční obchod se zbožím - prosinec 2023
Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 3,5 mld. Kč, což byl meziročně o 5,9 mld. Kč lepší výsledek.
6. 2. Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Stavební produkce a zakázky - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Stavební povolení a bytová výstavba - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Stavební povolení - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Průmysl - prosinec 2023
Průmyslová produkce v prosinci meziročně reálně klesla o 0,7 %. Meziměsíčně byla vyšší o 2,8 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 0,9 %.
6. 2. Stavebnictví - prosinec 2023
Stavební produkce v prosinci meziročně klesla o 4,6 %, meziměsíčně byla vyšší o 1,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,5 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 62,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 16,5 % bytů méně, dokončeno bylo o 5,0 % bytů více.
6. 2. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Průmysl - měsíční data - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Průmysl - roční data - rok 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2. Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2. Maloobchod - prosinec 2023
Meziročně se tržby v maloobchodě v prosinci zvýšily reálně o 1,6 % a meziměsíčně o 0,2 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly meziročně o 5,0 %, meziměsíčně klesly o 0,2 %. Za celý rok 2023 se tržby v maloobchodě snížily o 4,1 %, za prodej a opravy motorových vozidel se zvýšily o 4,2 %.
8. 2. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - listopad 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2. Návštěvnost v hotelech - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2. Služby - 4. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2. Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2023
Ve 4. čtvrtletí loňského roku se celkový počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 8,5 % na 4,7 milionu příjezdů. Přenocování zaznamenalo růst o 6,6 %. Vyšší počet strávených nocí ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku byl vykázán jen u nerezidentů, rezidenti naopak zaznamenali pokles. Za celý rok 2023 se v Česku ve sledovaných zařízeních ubytovalo více než 22 milionů hostů, což bylo o 13,5 % meziročně více. Přenocování vzrostlo o 10,7 % na celkových 56 milionů nocí. Počet ubytovaných hostů v roce 2023 poprvé dosáhl hodnot předcovidového roku 2019, přenocování však stále zaostávalo.
8. 2. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 4. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2. Chov drůbeže - 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2. Chov prasat - druhá polovina 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2. Chov skotu - druhá polovina 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2. Živočišná výroba - 4. čtvrtletí a rok 2023
Ve 4. čtvrtletí se na jatkách vyrobilo celkem 112 709 tun masa, meziročně o 0,4 % více, z toho výroba hovězího se zvýšila o 4,5 %, zatímco vepřového se vyrobilo o 0,6 % méně a nepatrně klesla i výroba masa drůbežího (−0,2 %). Přímý nákup mléka od producentů se meziročně zvýšil o 1,7 %.
8. 2. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 4. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2. Stavy turů a prasat - 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblastech destinačních managementů podle Pravidelná aktualizace časových řad.
zemí - 4. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 52. týden / prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 52. týden / prosinec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 6. kalendářní týden 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2. Mzdy ve zdravotnictví - 2012–2022
V roce 2022 dosahovala průměrná hrubá mzda lékařů 84 810 Kč měsíčně, což je při porovnání s průměrnou hrubou mzdou všech zaměstnanců v Česku téměř dvojnásobek. Meziročně průměrná mzda lékařů vzrostla o 1,2 %, absolutně o tisíc Kč. Osoby na pozici všeobecné sestry a porodní asistentky měly na výplatný pásce v průměru 50 215 Kč (za muže a ženy dohromady). Oproti předchozímu roku došlo ke snížení o 5 %, absolutně o 2,5 tis. Kč.

Připravujeme:
12. 2. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 4. čtvrtletí 2023
12. 2. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - prosinec 2023
12. 2. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - prosinec 2023
12. 2. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - prosinec 2023
13. 2. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - leden 2024
14. 2. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 4. čtvrtletí 2023
15. 2. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - leden 2024
15. 2. Statistika&My - únor 2024
15. 2. Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2024
15. 2. Indexy spotřebitelských cen - leden 2024
15. 2. Penzijní schémata - 2021, 2022
16. 2. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2023
16. 2. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 4. čtvrtletí 2023
16. 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - leden 2024
16. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 7. kalendářní týden 2024
16. 2. Newsletter - 07/2024
16. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - únor 2024

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82  Praha 10