Newsletter - 06/2023

 

10. února 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
6. 2. Zahraniční obchod se zbožím - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Index stavební produkce - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Index stavební produkce - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Bytová výstavba - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Stavební povolení - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Průmysl - prosinec 2022
Průmyslová produkce v prosinci meziročně reálně vzrostla o 4,0 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,1 %.
6. 2. Stavebnictví - prosinec 2022
Stavební produkce v prosinci reálně meziročně klesla o 0,2 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 15,6 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 8,5 %. Meziročně bylo zahájeno o 21,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 31,6 % bytů více.
6. 2.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Index průmyslové produkce - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Zahraniční obchod se zbožím - prosinec 2022
Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 1,2 mld. Kč, který byl meziročně o 15,0 mld. Kč menší.

6. 2.
Stavební povolení - leden až prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Průmysl - měsíční data - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Průmysl - roční data - rok 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Maloobchod - prosinec 2022
Meziročně se tržby v maloobchodě v prosinci snížily reálně o 7,3 %, meziměsíčně klesly o 0,7 %. Za celý rok 2022 se tržby v maloobchodě meziročně snížily o 3,6 %.
8. 2.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Služby - 4. čtvrtletí 2022
Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 1,4 %, mezičtvrtletně klesly o 0,8 %. Za celý rok 2022 se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 8,1 %.
9. 2.
Chov skotu - 2. pololetí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Živočišná výroba - 4. čtvrtletí a rok 2022
Pokles výroby masa na jatkách pokračoval i ve 4. čtvrtletí. K meziročnímu snížení o 6,7 % došlo u výroby hovězího, o 7,5 % u vepřového a o 8,4 % u drůbežího masa. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat však byly meziročně vyšší, a to o 21,7 % u jatečného skotu a o 29,6 % u jatečných kuřat; u jatečných prasat dokonce o 49,8 %, což však odráží velmi nízkou srovnávací základnu.
9. 2.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Chov prasat - 2. pololetí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Návštěvnost v hotelech - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2022
Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se celkový počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 42,7 % a počet přenocování vzrostl o 32,9 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů. Za celý rok 2022 hromadná ubytovací zařízení vykázala zvýšení počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo 19,5 milionu a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili 50,6 milionu nocí. Loňská návštěvnost ale stále nedosáhla předcovidových výsledků z roku 2019.

9. 2.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Chov drůbeže - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Stavy turů a prasat - 2022 Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 51. týden / prosinec 2022
Podle dosud dostupných údajů z hlášení o úmrtí za rok 2022 loni zemřelo 120 tisíc obyvatel České republiky. Meziročně to bylo téměř o 20 tisíc méně. Nejvíce úmrtí bylo zaznamenáno v prosinci, nejméně v červnu. Naděje dožití při narození se v roce 2022 zvýšila zpět na obdobnou úroveň, jaká byla o čtyři roky dříve.
9. 2.
Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 51. týden / prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblastech destinačních managementů podle zemí - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 2.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží - prosinec 2022
V prosinci 2022 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,6 %, meziročně rostly o 8,1 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 0,8 %, meziročně zvýšily o 9,6 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,2 %, meziročně 98,6 %. V průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 se vývozní ceny zvýšily o 12,7 %, dovozní ceny o 17,2 % a směnné relace činily 96,2 %.
10. 2.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 2.
Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 2.
Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 2.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 2.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 6. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 2.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2023
Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 6,0 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 17,5 %, což bylo o 1,7 procentního bodu více než v prosinci.
10. 2.
Indexy spotřebitelských cen - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
13. 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - leden 2023
13. 2. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - leden 2023
14. 2. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 4. čtvrtletí 2022
15. 2. Statistika&My - únor 2023
15. 2. Penzijní schémata - 2020
15. 2. Výroba masa a nákup mléka - 2022 15. 2. Vzdělávání zaměstnanců - 2020

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10