Newsletter - 06/2022

 

11. února 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
7. 2. Průmysl - měsíční data - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Chov skotu - 2. pololetí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Index stavební produkce - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Bytová výstavba - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Stavební povolení - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Zahraniční obchod se zbožím - prosinec 2021
Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 15,0 mld. Kč, což byl meziročně o 30,9 mld. Kč horší výsledek.
7. 2.
Chov prasat - 2. pololetí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Zahraniční obchod se zbožím - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Index stavební produkce - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Průmysl - prosinec 2021
Průmyslová produkce v prosinci reálně meziročně klesla o 2,1 %. Meziměsíčně byla nižší o 2,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 5,3 %.
7. 2.
Stavebnictví - prosinec 2021
Stavební produkce v prosinci reálně meziročně vzrostla o 8,1 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,3 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 52,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 120,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 18,7 % bytů méně.
7. 2.
Index průmyslové produkce - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Stavební povolení - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Průmysl - roční data - rok 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Chov drůbeže - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Stavy turů a prasat - 2016-2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Maloobchod - prosinec 2021
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v prosinci zvýšily reálně o 1,5 %, bez očištění o 3,3 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,0 %.
Za celý rok 2021 se tržby v maloobchodě bez očištění meziročně zvýšily o 4,4 %.
9. 2.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Služby - 4. čtvrtletí 2021
Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 12,8 %, bez očištění o 13,4 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 2,6 %.
Za celý rok 2021 se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 7,2 %, bez očištění o 7,3 %. Nízká srovnávací základna roku 2020 se projevila ve vysokém růstu tržeb některých odvětví.
9. 2. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Návštěvnost v hotelech - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2021 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 2.
Živočišná výroba - 4. čtvrtletí a rok 2021
Ve 4. čtvrtletí 2021 se vyrobilo 121 677 tun masa (+ 2,8 %), meziročně bylo zaznamenáno zvýšení u všech tří hlavních druhů masa. Ceny jatečných prasat nadále klesaly. Celkově v roce 2021 dosáhla výroba masa v České republice 466 856 tun (+2,6 %), z toho bylo 72 552 tun (0,0 %) hovězího, 217 008 tun (+2,6 %) vepřového a 177 157 tun (+3,8 %) drůbežího. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat se mírně zvedly u jatečného skotu (+4,3 %) a jatečných kuřat (+1,8 %), zatímco ceny jatečných prasat byly výrazně pod úrovní roku 2020 (−16,3 %). Přímý nákup mléka se meziročně snížil (−2,0 %), nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací byl vyšší o 1,2 %.
9. 2. Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2021
Ve čtvrtém čtvrtletí se celkový počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 353,5 % a počet přenocování vzrostl o 262,4 %. Tento nárůst je značně ovlivněn situací v předloňském roce 2020, kdy byly ubytovací služby
omezeny z pandemických důvodů.
Za celý rok 2021 hromadná ubytovací zařízení vykázala zvýšení počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo 11,4 milionu a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili 32 milionů nocí. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 byl loňský objem návštěvnosti poloviční.
9. 2. Výroba masa a nákup mléka - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 2.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 2.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 6. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
14. 2. Pozvánka na tiskovou konferenci: Je inflace v Česku vysoká?
14. 2. Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2021
14. 2. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - prosinec 2021
14. 2. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 4. čtvrtletí 2021
14. 2. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu - 4. čtvrtletí 2021
14. 2. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - prosinec 2021
14. 2. Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2022
14. 2. Indexy spotřebitelských cen - leden 2022
14. 2. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - leden 2022
15. 2. Statistika&My - únor 2022
15. 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - leden 2022
18. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 7. kalendářní týden 2022
18. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - únor 2022
18. 2. Registr ekonomických subjektů – otevřená data

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10