Newsletter - 06/2020

 


7. února 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:

3. 2. Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 2.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2019
Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně snížila o 21,6 tis. osob a dosáhla 5 304,7 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých meziročně stagnovala na 2,1 %.
3. 2.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 2.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 4. čtvrtletí 2019
Podrobná čtvrtletní informace o vývoji indexů cen a vývoji průměrných cen za ČR u sledovaných výřezů surového dříví.
4. 2.
Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2019
Údaje o porážkách hospodářských zvířat za referenční měsíc a od počátku roku v členění podle druhů (skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež) a krajů (kromě drůbeže). Počty poražených zvířat (kromě drůbeže), celková a průměrná živá hmotnost, celková a průměrná jatečná hmotnost a produkce masa.
5. 2.
Maloobchod - prosinec 2019
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v prosinci zvýšily reálně o 3,9 %, bez očištění o 4,8 %.
5. 2.
Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Zahraniční obchod - prosinec 2019
Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu schodkem 6,7 mld. Kč, což byl meziročně o 2,1 mld. Kč horší výsledek.
6. 2.
Stavebnictví - prosinec 2019
Stavební produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 6,3 %.
6. 2.
Průmysl - prosinec 2019
Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 3,4 %.
6. 2.
Rok 2019 byl pro stavebnictví úspěšný
Tisková zpráva
: Stavební produkce vzrostla v roce 2019 meziročně o 2,3 % a jednalo se již o třetí rok růstu. V dobré kondici je pozemní i inženýrské stavitelství a vývoj v oblasti hodnoty stavebních povolení a zakázek dává naději také do roku 2020. Dařilo se též bytové výstavbě zejména ve fázi zahajování.
6. 2. Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2019
Údaje o zahraničním obchodu ČR v členění podle CZ-CPA celkem a v teritoriální struktuře.
6. 2.
Průmysl - měsíční data - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Index stavební produkce - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Stavební povolení - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Bytová výstavba - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2. Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2019
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně zvýšil o 4,5 %. Celkově se v tomto období ubytovalo o 4,1 % více hostů.
7. 2.
Služby - 4. čtvrtletí 2019
Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 0,2 %, bez očištěnío 0,7 %.
7. 2.
Stavy turů a prasat - 2016 – 2019
Datová sada obsahuje údaje o stavech hospodářských zvířat (turů a prasat) v České republice a v regionálním členění (NUTS2) v sestavě proměnných poskytovaných Evropské komisi.
7. 2.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Chov drůbeže - 2019
Roční výsledky v základních ukazatelích: početní stavy drůbeže, z toho slepic, výroba vajec, výroba jatečné drůbeže.
7. 2.
Chov skotu - 2. pololetí 2019
Chov skotu v základních ukazatelích: početní stavy skotu podle věkových kategorií a podle pohlaví, počty krav dojených a krav bez tržní produkce mléka, natalita a úhyny telat, průměrná dojivost krav, výroba a prodej mléka, výroba jatečného skotu.
7. 2.
Chov prasat - 2. pololetí 2019
Chov prasat v základních ukazatelích: početní stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu, narození a úhyny selat, počty oprasených prasnic a prasniček, počty narozených a odchovaných selat na prasnici, výroba jatečných prasat.
7. 2.
Stavy turů a prasat - 2016 – 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Návštěvnost v hotelech - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2. Služby - měsíční indexy tržeb - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2. Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2019 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 6. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:

10. 2. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - listopad 2019
11. 2. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb – prosinec
12. 2. Index průmyslové produkce - prosinec 2019
13. 2. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - leden 2020
13. 2. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - prosinec 2019
13. 2. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2019
13. 2. Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2019
14. 2. Indexy spotřebitelských cen - leden 2020
14. 2. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - leden 2020
14. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 7. kalendářní týden 2020
14. 2. Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2020
14. 2. Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2019
14. 2. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 4. čtvrtletí 2019

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

Oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10