Newsletter - 06/2019

 

8. února 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
4. 2. Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 2.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 2.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 2.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2018
Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšila o 63,6 tis. osob a dosáhla 5 326,3 tis. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) se naopak meziročně snížil o 17,7 tis. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu na 2,1 %.
5. 2.
Maloobchod - prosinec 2018
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v prosinci zvýšily reálně o 4,3 %, bez očištění o 3,1 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně stagnovaly. Za celý rok 2018 tržby v maloobchodě meziročně vzrostly o 4,8 %.

5. 2.
Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Průmysl - prosinec 2018
Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 1,8 %, bez očištění byla nižší o 1,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 4,8 %. V roce 2018 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 3,0 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 3,7 %. Zaměstnanost vzrostla o 1,4 % a průměrná mzda se zvýšila o 7,5 %.
6. 2.
Stavebnictví - prosinec 2018
Stavební produkce v prosinci 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 5,3 %, bez očištění se zvýšila o 3,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,9 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 28,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 4,4 % bytů méně. Dokončeno bylo o 14,2 % bytů více.
Stavební produkce v roce 2018 reálně meziročně vzrostla o 8,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,6 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 1,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 5,1 % bytů více. Dokončeno bylo o 18,5 % bytů více.
6. 2. Průmysl - měsíční data - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Index stavební produkce - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Stavební povolení - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Bytová výstavba - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Zahraniční obchod - prosinec 2018
Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách nepatrným schodkem 15 milionů Kč, což byl meziročně o 3,6 mld. Kč lepší výsledek.

6. 2.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Průmysl - roční data - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Návštěvnost v hotelech - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Služby - 4. čtvrtletí 2018
Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 0,7 %, bez očištění o 1,1 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 1,1 %.

Za celý rok 2018 se tržby ve službách meziročně reálně zvýšily o 2,7 %.

7. 2.
Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2018
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 3,1 %, v tom domácích návštěvníků o 5,5 % a zahraničních o 1,4 %. Celkově se v tomto období ubytovalo o 5,9 % více hostů. Poptávka u domácí klientely se zvýšila o 6,9 %, zájem ze zahraničí byl o 5,1 % vyšší.
Za celý rok 2018 hromadná ubytovací zařízení vykázala znovu historický rekord v počtech příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo více než 21 milionů a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili přes 55 milionů nocí.
7. 2. Služby - měsíční indexy tržeb - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Chov skotu - 2. pololetí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Chov prasat - 2. pololetí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Chov drůbeže - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2018 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 2.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
11. 2. Terciární vzdělávání: Studenti a absolventi vysokoškolského a vyššího odborného vzdělávání - 2017
11. 2. Studenti a absolventi vysokých a vyšších odborných škol v ČR - 2017
13. 2. Tisková konference:
Kolik nás stojí zdraví?
13. 2. Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2019
13. 2. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - leden 2019
13. 2. Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010 - 2017
13. 2. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - leden 2019
14. 2. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 4. čtvrtletí 2018
14. 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - leden 2019
15. 2. Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2018
15. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - únor 2019

Informace ze světa:
7. 2. Eurostat: Spotřeba energie v roce 2017 vzrostla, cíl roku 2020 se vzdálil
7. 2. Destatis: Zájem o maso se snížil, především o vepřové

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10