Newsletter - 06/2017

 

10. února 2017

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
6. 2. Maloobchod - prosinec 2016
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy klesly v prosinci reálně meziměsíčně o 1,4 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 3,0 %, stejně jako bez očištění. Za celý rok 2016 meziročně vzrostly tržby v maloobchodě o 5,6 %. 
6. 2.
Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2016
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 2.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 4. čtvrtletí 2016
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 2.
Průmysl - prosinec 2016
Průmyslová produkce v prosinci meziročně vzrostla reálně o 2,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 2,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,4 %.  V roce 2016 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 2,9 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 4,5 %. Zaměstnanost vzrostla o 2,8 %.
7. 2.
Stavebnictví - prosinec 2016
Stavební produkce v prosinci 2016 vzrostla meziročně reálně o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 21,1 %. Bylo zahájeno meziročně o 19,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 4,3 % bytů více. V roce 2016 klesla stavební produkce meziročně reálně o 7,6 %. Počet zahájených bytů se meziročně zvýšil o 3,2 % a počet dokončených bytů byl meziročně vyšší o 8,9 %.
7. 2. Zahraniční obchod se zbožím (přeshraniční statistika) - prosinec 2016
Pravidelná aktualizace časových řad.  
7. 2.
Zahraniční obchod se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí) - prosinec 2016
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 2.
Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2016
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 2.
Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2016
Pravidelná aktualizace časových řad.  
7. 2.
Výsledky chovu skotu - 2. pololetí 2016
Podle stavu k 31. prosinci 2016 se stavy skotu proti stejnému období předchozího roku snížily o 26,7 tis. kusů (o 2,0%), z toho počet krav ostatních klesl o 3,8 tis. ks (o 1,9 %) a počet dojených krav se snížil o 1,7 tis. kusů (o 0,5 %). Proti počátku 2. pololetí 2016 stavy skotu klesly o 3,2%, z toho stavy krav ostatních o 2,5 % a počet dojených krav o 1,2 %.

7. 2.
Výsledky chovu prasat - k 31. 12. 2016
Podle stavu k 31. prosinci 2016 se počet prasat proti stejnému období předchozího roku snížil o 76,1 tis. kusů (o 4,9 %), z toho počty prasnic klesly o 4,7 tis. kusů (o 5,0 %). Proti stavu k 31. 7. 2016 stavy prasat klesly o 5,9 %, z toho stavy prasnic o 2,1 %.
7. 2. Výsledky chovu drůbeže - 2016
Stavy drůbeže k 31. prosinci 2016 se proti stejnému období předchozího roku zvýšily o 446,0 tis. kusů (tj. o 2,1 %) z toho stavy nosnic byly vyšší o 682,8 tis. kusů (o 17,8%). Produkce konzumních vajec dosáhla od počátku roku 1 313,6 mil. kusů, tj. meziroční zvýšení o 5,4 %, průměrná snáška na 1 slepici činila 302,6 kusů vajec. 
7. 2. Průmysl - roční data - 2016
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 2.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - prosinec 2016
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 2.
Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2016
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšil o 8,5 %, v tom domácích návštěvníků o 8,7 % a zahraničních o 8,3 %. Celkově v tomto období přijelo o 9,8 % více hostů. Zahraničních turistů přibylo o 10,3 % a domácích o 9,0 %. Za celý rok 2016 hromadná ubytovací zařízení vykázala 6,9% zvýšení počtu ubytovaných osob a počet jejich přenocování se meziročně zvýšil o 5,4 %.

8. 2.
Služby - 4. čtvrtletí 2016
Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,1 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 1,5 %, stejně jako bez očištění. Nejvýraznější růst tržeb zaznamenala sekce ubytování, stravování a pohostinství. Za celý rok 2016 se tržby ve službách zvýšily reálně meziročně o 1,2 %.

10. 2.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2017
Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 0,8 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, rekreace a kultura, doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,2 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v prosinci.
10. 2.
Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb - leden 2017
V průmyslu hodnotilo 30,9 % respondentů svou ekonomickou situaci jako dobrou, 66,7 % jako uspokojivou a 2,4 % jako špatnou. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti prosinci mírně zvýšilo. V lednu hodnotilo 33,4 % respondentů svou ekonomickou situaci jako dobrou, 57,9 % jako uspokojivou a 8,7 % jako špatnou. Ve vybraných odvětvích služeb hodnotilo svoji současnou ekonomickou situaci 62,6 % respondentů jako dobrou, 36,1 % respondentů ji hodnotilo jako odpovídající sezóně a 1,3 % jako špatnou.

Připravujeme:
13. 2. Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA – čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2016
13. 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - leden 2017
13. 2. Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2016
13. 2. Sklizeň zemědělských plodin - 2016
14. 2. Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství - 4. čtvrtletí 2016
14. 2. Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2016
16. 2. Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2016
16. 2. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2016
16. 2. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - prosinec 2016

Informace ze světa:
7. 2. Eurostat: Mapy Eurostatu v novém
7. 2. Statistics Sweden:
Většina bývalých zdravotních sester a učitelů uvažuje o návratu
9. 2. Eurostat:
Dva ze tří uživatelů internetu nakupovali loni online

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 1 82 Praha 1