Newsletter - 05/2023

 

3. února 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
30. 1. Audiovizuální a mediální sektor v ČR - 2021
Čeští uživatelé zboží a služeb v kultuře se v roce 2022 lišili zejména v míře využití internetu a nových technologií pro jednotlivé činnosti. Zatímco hraní videoher online bylo vcelku očekávatelně doménou zejména mladých lidí, online zprávy četlo i velké množství uživatelů internetu ze starší populace.
31. 1.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - rok 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 1.
Indexy cen zemědělských výrobců - rok 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 1.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - prosinec 2022
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v prosinci  loňského roku 2,2 %. Meziročně se snížil o 0,1 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,9 %, u žen 2,5 %.
31. 1.
Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2022
Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2022 podle předběžného odhadu o 2,5 %. Ve 4. čtvrtletí HDP klesl mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně vzrostl o 0,4 %.
31. 1.
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 1.
Demografická příručka - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 1.
Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR a krajích, pololetní data - 2018–2022
V prvním pololetí roku 2022 zemřelo podle předběžných dat 60 tisíc obyvatel Česka. Příčinou jejich smrti byla nejčastěji chronická ischemická choroba srdeční, stejně jako v letech 2018–2020. Pro stejné období roku 2021 přitom statistice příčin smrti vévodil covid-19.
31. 1.
Satelitní účet veřejného sektoru - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 2.
Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 2.
Výroba masa na jatkách - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 2.
Kraje České republiky - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 2.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 2.
Příjmy a životní podmínky domácností - 2022
Čisté příjmy českých domácností vzrostly v roce 2021 meziročně o 9,6 %, reálně o 5,6 %. Míra ohrožení příjmovou chudobou dosáhla 10,2 %, materiálně a sociálně deprivovaných domácností bylo 4,8 %. Ukazují to výsledky pravidelného šetření životních podmínek a příjmů v domácnostech.

2. 2.
Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 2.
Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
Celkový počet hospodařících domácností dosáhl podle Sčítání 2021 hodnoty 4 813 103. Téměř 40 % hospodařících domácností představují domácnosti nerodinné, tvořené především domácnostmi jednotlivců.
3. 2.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2022
Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 45,2 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) vzrostl o 1,0 tis. a počet ekonomicky neaktivních 15letých a starších se snížil o 35,2 tis.
3. 2.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 2.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 5. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 2.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
6. 2. Zahraniční obchod se zbožím - prosinec 2022
6. 2. Index stavební produkce - prosinec 2022
6. 2. Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2022
6. 2. Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2022
6. 2. Index stavební produkce - prosinec 2022
6. 2. Bytová výstavba - prosinec 2022
6. 2. Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2022
6. 2. Stavební povolení - prosinec 2022
6. 2. Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2022
6. 2. Průmysl - prosinec 2022
6. 2. Stavebnictví - prosinec 2022
6. 2. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 4. čtvrtletí 2022
6. 2. Index průmyslové produkce - prosinec 2022
6. 2. Zahraniční obchod se zbožím - prosinec 2022
6. 2. Stavební povolení - leden až prosinec 2022
6. 2. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - prosinec 2022
6. 2. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - prosinec 2022
6. 2. Průmysl - měsíční data - prosinec 2022
6. 2. Průmysl - roční data - rok 2022
7. 2. Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2022
7. 2. Maloobchod - prosinec 2022
8. 2. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - listopad 2022
9. 2. Služby - 4. čtvrtletí 2022
9. 2. Chov skotu - 2. pololetí 2022
9. 2. Živočišná výroba - 4. čtvrtletí a rok 2022
9. 2. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - prosinec 2022
9. 2. Chov prasat - 2. pololetí 2022
9. 2. Návštěvnost v hotelech - prosinec 2022
9. 2. Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2022
9. 2. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 4. čtvrtletí 2022
9. 2. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - prosinec 2022
9. 2. Chov drůbeže - 2022
9. 2. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 4. čtvrtletí 2022
9. 2. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - prosinec 2022
9. 2. Stavy turů a prasat - 2022
9. 2. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 51. týden / prosinec 2022
9. 2. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 51. týden / prosinec 2022
9. 2. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblastech destinačních managementů podle zemí - 4. čtvrtletí 2022
10. 2. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - prosinec 2022
10. 2. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - prosinec 2022
10. 2. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - prosinec 2022
10. 2. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 4. čtvrtletí 2022
10. 2. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - leden 2023
10. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 6. kalendářní týden 2023
10. 2. Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2023
10. 2. Indexy spotřebitelských cen - leden 2023

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10