Newsletter - 05/2020

 

31. ledna 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
27.1. Indexy cen průmyslových výrobců - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
27.1.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
27.1.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - Rok 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
27.1. ČSÚ se opět zaměří na životní podmínky domácností
TZ: Pravidelné každoroční šetření Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách letos proběhne v období od 1. února do 24. května. Tazatelé po celé republice osobně navštíví téměř 11,5 tisíc domácností, aby od nich získali aktuální údaje o jejich ekonomické a sociální situaci.
29.1.
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 3. čtvrtletí 2019
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
30.1.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - prosinec 2019
Míra zaměstnanosti 15–64letých dosáhla v prosinci 75,4 % a oproti prosinci 2018 se nepatrně snížila. Míra nezaměstnanosti v prosinci byla 2,0 % a meziročně se snížila o 0,1 procentního bodu.
30.1.
Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2019
Ve 4. čtvrtletí 2019 se meziročně snížila výroba hovězího a vepřového masa, výroba drůbežího se nepatrně zvýšila.
V roce 2019 se vyrobilo v České republice 450 774 tun masa (meziročně +0,8 %), z toho bylo 72 892 tun (+1,8 %) hovězího, 209 604 tun (−0,6 %) vepřového a 168 044 tun (+2,3 %) drůbežího.
30. 1.
Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2020
TZ: Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2019 vysety na 943 tis. ha, řepka na 369 tis. ha. Meziročně je plocha ozimých obilovin nižší o 50 tis. ha (-5,0 %), řepky ozimé o 10 tis. ha (-2,7 %).
31.1.
Studenti a absolventi vysokých a vyšších odborných škol v ČR – 2018
Analýza přináší údaje o počtech studentů a absolventů dle úrovně vzdělávání a studijních oborů a o počtech cizinců studujících na vysokých a vyšších odborných školách.
31.1.
Terciární vzdělávání: Studenti a absolventi vysokoškolského a vyššího odborného vzdělávání – 2018
Publikace představuje hlavní statistické ukazatele z oblasti vysokých škol a vyšších odborných škol v České republice.
31.1.
Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností - 2010-2019
Časová řada
31.1.
Ekonomické subjekty podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností - 2010-2019
Časová řada
31.1.
Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností a fondů - 2016-2018
Publikace přináší údaje o zaměstnanosti a mzdách, vybrané ukazatele finančního hospodaření (z technického a netechnického účtu), vybrané finanční ukazatele atd.
31.1.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 5. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31.1.
Kraje České republiky – 2018
Publikace obsahuje vybrané údaje za jednotlivé kraje v časových řadách a v mezikrajském srovnání.
31.1.
Indexy cen zemědělských výrobců - Rok 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31.1.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - Rok 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
3.2. Hlavní makroekonomické ukazatele
3.2. Pracovní místa v ČSÚ - únor 2020
3.2. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2019
3.2. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 4. čtvrtletí 2019
4.2. Výroba masa na jatkách - prosinec 2019
4.2. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 4. čtvrtletí 2019
4.2. Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2019
5.2. Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2019
5.2. Maloobchod - prosinec 2019
6.2. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - prosinec 2019
6.2. Index stavební produkce - prosinec 2019
6.2. Stavební povolení - prosinec 2019
6.2. Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2019
6.2. Průmysl - roční data – 2019
6.2. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - prosinec 2019
6.2. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - prosinec 2019
6.2. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - prosinec 2019
6.2. Zahraniční obchod - prosinec 2019
6.2. Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2019
6.2. Bytová výstavba - prosinec 2019
6.2. Stavební povolení - prosinec 2019
6.2. Index stavební produkce - prosinec 2019
6.2. Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2019
6.2. Průmysl - měsíční data - prosinec 2019
6.2. Stavebnictví - prosinec 2019
6.2. Průmysl - prosinec 2019
6.2. Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2019
6.2. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - prosinec 2019
7.2. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - prosinec 2019
7.2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 6. kalendářní týden 2020
7.2. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 4. čtvrtletí 2019
7.2. Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2019 – doplnění
7.2. Chov drůbeže – 2019
7.2. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - prosinec 2019
7.2. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - prosinec 2019
7.2. Chov prasat - 2. pololetí 2019
7.2. Chov skotu - 2. pololetí 2019
7.2. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 4. čtvrtletí 2019
7.2. Služby - měsíční indexy tržeb - prosinec 2019
7.2. Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2019
7.2. Služby - 4. čtvrtletí 2019
7.2. Návštěvnost v hotelech - prosinec 2019

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10