Newsletter - 03/2021

 

15. ledna 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
11. 1. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2020
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve třetím čtvrtletí 2020 schodku 42,2 mld. Kč, což představovalo 2,9 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,7 % HDP, zatímco výdaje 43,6 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 6,9 p. b. na 38,4 % HDP.

11. 1.
Dluh sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 3.čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1.
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2020
V počtu firemních webových stránek a v prodejích přes internet je Česko nad evropským průměrem. Velký rozvoj zažívá v posledních letech také zřizování firemních účtů na sociálních sítích. Internet věcí pak používá již 44 % firem.

12. 1.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 49. kalendářní týden 2020 (30.11.-6.12.2020)
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 49. kalendářní týden 2020 (30.11.-6.12.2020)
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Indexy tržeb v maloobchodě - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2020
Spotřebitelské ceny klesly v prosinci proti listopadu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména poklesem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,3 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu. Jednalo se o nejnižší meziroční růst cen od prosince 2018. Průměrná míra inflace za celý rok 2020 byla 3,2 %.
13. 1.
Maloobchod - listopad 2020
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v listopadu snížily reálně o 5,3 %, bez očištění o 7,0 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 5,6 %.
13. 1.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2020
Ve 4. čtvrtletí 2020 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2020 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2020 o 2,6 %, což je o 0,7 procentního bodu méně než ve 3. čtvrtletí 2020.

13. 1.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2020
V listopadu 2020 se vývozní i dovozní ceny meziměsíčně snížily o 1,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 2,0 %, dovozní ceny klesly o 0,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,9 %.
13. 1.
Služby - měsíční indexy tržeb - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Indexy spotřebitelských cen - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Regionální účty - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 1.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Organizační statistika - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje - 1995-2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 2. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - leden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi - 2007-2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Ekonomické subjekty podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností - 2010-2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností - 2010-2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
18. 1. Srovnání krajů v České republice - 2020
19. 1. Tisková konference:
Minisčítání 2020
19. 1. Statistika&My - leden 2021
19. 1. Indexy cen výrobců (měsíčně) - prosinec 2020
19. 1. Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2020
19. 1. Průměrné ceny zemědělských výrobků - prosinec 2020
19. 1. Indexy cen zemědělských výrobců - prosinec 2020
19. 1. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - prosinec 2020
19. 1. Indexy cen výrobců - prosinec 2020
19. 1. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
19. 1. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
20. 1. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - listopad 2020
20. 1. Digitální ekonomika v číslech (anglicky) - 2020 (pouze anglicky)
20. 1. Porovnání krajů - aktualizace 20. 01. 2021 
22. 1. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 3. kalendářní týden 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10