Newsletter - 03/2019

 

18. ledna 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
14. 1. Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2018
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve třetím čtvrtletí 2018 přebytku 21,0 mld. Kč, což představuje 1,55 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,9 % HDP, zatímco výdaje 39,3 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí klesla meziročně o 1,21 p. b. na 33,90 % HDP.

14. 1.
Regionální účty - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 1.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 1.
Dluh sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 1.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 1.
Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje – 1995–2017
Pravidelná aktualizace časových řad.

14. 1. ČSÚ otevírá výzkumníkům nové SafeCentrum
Český statistický úřad výrazným způsobem rozšiřuje nabídku poskytovaných služeb v oblasti mikrodat. Od 15. ledna 2019 bude pracovníkům výzkumných a vědeckých institucí umožněno samostatně pracovat v nově zřízeném SafeCentru v prostorách Ústřední statistické knihovny. Přístup bude možný za přesně vymezených podmínek s důrazem na vysokou ochranu dat.
15. 1.
Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Organizační statistika - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2018
V listopadu 2018 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,4 %, dovozní ceny o 0,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 4,0 %, dovozní ceny o 4,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %.
16. 1.
Indexy cen zemědělských výrobců - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Indexy cen výrobců - prosinec 2018
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,2 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 1,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 3,4 %, ceny průmyslových výrobců o 2,4 %, ceny stavebních prací o 4,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,2 %. V průměru za celý rok 2018 v porovnání s rokem 2017 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 0,1 %, průmyslových výrobců o 2,0 %, stavebních prací o 3,2 % a tržních služeb o 1,8 %.
16. 1. Indexy cen výrobců (měsíčně) - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2018
V průměru za celý rok 2018 v porovnání s rokem 2017 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 0,1 %, průmyslových výrobců o 2,0 %, stavebních prací o 3,2 % a tržních služeb o 1,8 %.
16. 1. Srovnání krajů v České republice - 2018
Aktuální informace poskytující detailní pohled na ekonomickou a sociální situaci obyvatel všech 14 krajů České republiky.

17. 1.
Statistika&My - leden 2019
Český statistický úřad slaví v  lednu 100 let své existence. „Hlavní úkol státní statistiky, totiž vytvářet relevantní obraz společnosti ve stavu i dynamice, se nemění,“ uvádí v rozhovoru Edvard Outrata, bývalý předseda ČSÚ. Jak vypadala statistika ve středověku a co přinesl novověk? Česká rádia ovládá cizí hudba. Počet uživatelů pečovatelské služby klesl, výdaje na ni nikoli. Veřejný výzkum a vývoj se zatím prodat neumějí.
18. 1.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - leden 2019
Od ledna 2019 došlo ke změně struktury publikovaných dat. Z důvodu postupné implementace administrativních „scanner” dat z maloobchodních řetězců do výpočtu indexu spotřebitelských cen jsou nově zveřejňovány pouze celorepublikové průměrné ceny za užší výběr reprezentantů. Uváděné ceny mají orientační charakter.

Připravujeme:
21. 1. Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - leden 2019
22. 1. Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018
22. 1. Tisková konference:
Digitální technologie a podniky
23. 1. Zaostřeno na ženy a muže - 2018
24. 1. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - listopad 2018
24. 1. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - leden 2019
24. 1. Konjunkturální průzkum - leden 2019
24. 1. Konjunkturální průzkumy - leden 2019
25. 1. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - rok 2018
25. 1. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - prosinec 2018
25. 1. Indexy cen průmyslových výrobců - prosinec 2018
25. 1. Indexy cen průmyslových výrobců - rok 2018

Informace ze světa:
14. 1. WHO: Co ohrozí zdraví lidstva v roce 2019
15. 1. Eurostat: Sedmina seniorů je v EU ohrožena chudobou, v Estonsku dokonce každý druhý
16. 1. Eurostat: Zájem o nákladní železniční dopravu opět na vzestupu

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10