Newsletter - 03/2018

 

19. ledna 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
15. 1. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 3. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Volební výsledky za všechny typy voleb od roku 2004
Otevřená data obsahují číselníky, registry kandidátů a volebních stran, kompletní okrsková data, soubory s výsledky jednotlivých voleb za celou ČR (senátní obvody, kraje), resp. za nižší územní celky (kraje, okresy, města, městské části/obvody statutárních měst a obce).
15. 1. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - 2015 - prosinec 2017
Údaje z evidence Úřadů práce o počtu tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání a vypočítaný podíl těchto uchazečů k počtu obyvatel za obce ČR. Týkají se stavu na konci měsíce v příslušném roce.
15. 1. Organizační statistika - 4. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 1.
Vzdělávání zaměstnaných osob - 2015
Velká většina (89 %) firem zajistila v roce 2015 pro své zaměstnance alespoň jeden kurz nebo školení. Kurzy povinné ze zákona se konaly v 87 % firem, nepovinné kurzy pak přibližně v polovině (53 %).
15. 1. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 3. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2017
Analýza předkládá informace, o kolik procent vzrostly ceny zemědělských a průmyslových výrobců, stavebních prací a tržních služeb ve 4. čtvrtletí 2017 oproti 3. čtvrtletí 2017 a meziročně.  

16. 1.
Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Indexy cen výrobců - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Indexy cen zemědělských výrobců - prosinec 2017
Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen zemědělských výrobců. Uvedeny jsou i průměrné ceny a průměrné jednotkové ceny vybraných zemědělských výrobků za kraje a ČR.
16. 1.
Srovnání krajů v České republice - 2017
Tabulky mezikrajských srovnání za rok 2016 v 26 kapitolách, vybrané údaje podle okresů, správních obvodů i všech obcí v celé republice. Doplněno metodickými vysvětlivkami, grafy a kartogramy.

16. 1.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 1.
Ovocné sady (Strukturální šetření) - 2017
Publikace přináší údaje o pěstitelích ovoce podle právních forem, základní údaje o ovocných sadech za období od 1. 5. 2012 do 1. 5. 2017.

19. 1.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - leden 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
22. 1. Ukazatele výzkumu a vývoje - 2016
22. 1. Statistika&My č.1/2018
24. 1. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - listopad 2017
24. 1. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - leden 2018
24. 1. Konjunkturální průzkum - leden 2018
25. 1. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - rok 2017
25. 1. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - prosinec 2017
25. 1. Indexy cen průmyslových výrobců - prosinec 2017
25. 1. Indexy cen průmyslových výrobců - rok 2017

Informace ze světa:
15. 1. Eurostat:  Více než polovina dospělých obyvatel EU používá internetové bankovnictví
17. 1. Destatis: Německý  HDP vzrostl v loňském roce o 2,2 procent
18. 1. Eurostat:
Čínští turisté jezdí do Evropy třikrát častěji než před 10 lety, nejvíce do Británie

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10