Newsletter - 02/2023

 

13. ledna 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
9. 1. Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - listopad 2022
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v listopadu letošního roku 2,7 %. Meziročně se zvýšil o 0,6 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,2 %.

9. 1.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Návštěvnost v hotelech - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2022
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 2,3 %. Reálná spotřeba na obyvatele mezičtvrtletně klesla o 3,3 % a míra úspor stoupla o 2,2 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků klesla proti předchozímu čtvrtletí o 0,9 procentního bodu.
9. 1.
Regionální účty - 2021
Hodnota HDP na osobu zůstala i v roce 2021 nejvyšší v Praze, při srovnání s průměrem EU27 v přepočtu na paritu kupní síly však meziročně klesla. Nejvyšší reálný nárůst HDP byl loni zaznamenán v Moravskoslezském kraji a jen ve dvou regionech poklesl. Čistý disponibilní důchod na osobu vzrostl meziročně nejvíce v Praze, kde přesáhnul 402 tisíc korun.

9. 1.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 3. čtvrtletí 2022 (revidovaná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 47. týden / listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 47. týden / listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Kriminalita v ČR a EU - (2011–2021)
V roce 2021 bylo v Česku registrováno celkem 153 tis. trestných činů, o polovinu méně než v roce 2011. Meziročně došlo k poklesu kriminality o 7,4 %. Klesá také počet vězněných osob, i přesto v přepočtu na 100 tisíc obyvatel patří k nejvyšším v zemích EU.

10. 1.
Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2022
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo ve třetím čtvrtletí roku 2022 v deficitu odpovídajícímu úrovni 3,4 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí stoupla meziročně o 4,8 p. b. na 45,2 % HDP.

10. 1.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 1.
Dluh sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 1.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží - listopad 2022
V listopadu 2022 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,6 %, meziročně rostly o 9,8 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 1,8 %, meziročně rostly o 11,4 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 101,2 %, meziročně 98,6 %.
1. 1.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2022
Ve 4. čtvrtletí 2022 se spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2022 nezměnily. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2022 o 15,7 %, což je o 1,9 procentního bodu méně než ve 3. čtvrtletí 2022.
11. 1.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2022
Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v prosinci stejná jako v listopadu (meziměsíční změna 0,0 %). Pokles cen především v oddíle doprava byl kompenzován růstem cen zejména v oddílech bydlení, rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 15,8 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu. Průměrná míra inflace za celý rok 2022 byla 15,1 %.
11. 1.
Indexy spotřebitelských cen - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1.
Indexy tržeb v maloobchodě - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1.
Maloobchod - listopad 2022
Meziročně se tržby v maloobchodě v listopadu snížily reálně o 8,7 %, meziměsíčně klesly o 0,3 %.
12. 1.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 2. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
16. 1. Průměrné ceny zemědělských výrobků - prosinec 2022
16. 1.
Indexy cen výrobců - prosinec 2022
16. 1.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - prosinec 2022
16. 1.
Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2022
16. 1.
Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 3. čtvrtletí 2022
16. 1.
Organizační statistika - 4. čtvrtletí 2022
16. 1.
Indexy cen zemědělských výrobců - prosinec 2022
16. 1.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - prosinec 2022
16. 1.
Počty ekonomických subjektů podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části - 4. čtvrtletí 2022
16. 1.
Počty ekonomických subjektů podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části - 4. čtvrtletí 2022
16. 1.
Statistika&My - leden 2023
17. 1.
Srovnání krajů v České republice - 2022
19. 1.
Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
20. 1.
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 3. čtvrtletí 2022
20. 1.
Indexy cen průmyslových výrobců - prosinec 2022
20. 1.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2022
20. 1.
Porovnání krajů - aktualizace 20. 01. 2023
20. 1.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 3. kalendářní týden 2023
20. 1.
Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - leden 2023

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10