Newsletter - 02/2022

 

14. ledna 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
10. 1. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 1.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - listopad 2021
Obecná míra nezaměstnanosti 
15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v listopadu loňského roku 2,3 % a meziročně se snížila o 0,8 procentního bodu.
10. 1.
Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2021
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve třetím čtvrtletí roku 2021 schodku 42,7 mld. Kč, což představovalo 2,7 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,1 % HDP, zatímco výdaje 42,8 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 2,4 p. b. na 40,5 % HDP.

10. 1.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 1.
Návštěvnost v hotelech - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 1.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 1.
Dluh sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 1.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1.
Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2021
V listopadu 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,9 %, dovozní ceny o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 10,5 %, dovozní ceny o 12,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,0 %.
12. 1.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1.
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2021
Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 6,6 %, což bylo o 0,6 procentního bodu více než v listopadu. Průměrná míra inflace za celý rok 2021 byla 3,8 %.
12. 1.
Indexy spotřebitelských cen - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 1. Tisková konference:
ČSÚ představil první výsledky Sčítání 2021
Podle výsledků sčítání lidu žilo k 27. březnu 2021 v Česku 10 524 167 obyvatel. Jejich průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % mužů. Oproti minulému sčítání vzrostl počet osob s vyššími stupni vzdělání. Ve srovnání s rokem 2011 přibylo téměř 195 tisíc domů.
13. 1.
Indexy tržeb v maloobchodě - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Maloobchod - listopad 2021
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v listopadu zvýšily reálně o 11,7 %, bez očištění o 13,2 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,0 %.
13. 1.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 1.
Demografie – 4/2021
Čtvrté a poslední číslo časopisu Demografie v roce 2021 je tradičně celé publikováno v angličtině.
14. 1.
Senioři v ČR v datech - 2021
Osou celé analýzy je zdravotní stav seniorů a ukazuje i dopady pandemie onemocnění covid-19. Seniory však nelze vnímat jen ve světle nemocí, ohrožení chudobou či nízkých důchodů. Najdeme zde celou řadu lidí aktivních a v plné síle, jak na trhu práce, tak ovládajících počítačové dovednosti. I o tom aktuální publikace vypovídá.
14. 1.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 2. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 1.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
17. 1. Indexy cen výrobců - prosinec 2021
17. 1.
Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 3. čtvrtletí 2021
17. 1.
Organizační statistika - 4. čtvrtletí 2021
17. 1.
Indexy cen zemědělských výrobců - prosinec 2021
17. 1.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - prosinec 2021
17. 1.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - prosinec 2021
17. 1.
Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2021
17. 1.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - prosinec 2021
17. 1.
Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje - 1995-2020
17. 1.
Statistika&My - leden 2022
18. 1.
Srovnání krajů v České republice - 2021
18. 1.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 48. a 49. kalendářní týden 2021
18. 1.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 48. a 49. kalendářní týden 2021
18. 1.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
20. 1.
Porovnání krajů - aktualizace 20. 01. 2022
20. 1.
Indexy cen průmyslových výrobců - prosinec 2021
20. 1.
Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - leden 2022
20. 1.
Příjmy a životní podmínky domácností - 2021
21. 1.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 3. kalendářní týden 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10