Newsletter - 02/2021

 

8. ledna 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
4. 1. 2021 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2021 Statistický bulletin -
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj – 1. až 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná čtvrtletní informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v jednotlivých krajích a jejich okresech formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). V tomto vydání jsou zařazeny také vybrané údaje o dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2020.
4. 1. 2021 Porážky hospodářských zvířat - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2021
Struktura výdajů sektoru vládních institucí - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2021
Výroba masa na jatkách - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2021
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2021
Pracovní místa v ČSÚ - leden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 1. 2021
Index nabídkových cen bytů - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 1. 2021
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 48. kalendářní týden 2020 (23.11.-29.11.2020)
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 1. 2021
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 48. kalendářní týden 2020 (23.11.-29.11.2020)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 1. 2021
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 1. 2021
Zahraniční obchod se zbožím - listopad 2020
Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 32,2 mld.
 Kč, který byl meziročně o 20,0 mld. Kč vyšší. 
6. 1. 2021
Zahraniční obchod se zbožím - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 1. 2021
Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2021
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - listopad 2020
Obecná míra nezaměstnanosti
15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v listopadu loňského roku 2,9 % a meziročně se zvýšila o 0,8 procentního bodu. 
8. 1. 2021
Index stavební produkce - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1. 2021
Bytová výstavba - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1. 2021
Stavební povolení - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1. 2021
Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2020
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 2,8 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 5,1 % a míra úspor klesla o 2,4 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 2,1 procentního bodu.
 
8. 1. 2021
Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1. 2021
Stavební povolení - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1. 2021
Průmysl - listopad 2020
Průmyslová produkce v listopadu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,1 %.
8. 1. 2021
Stavebnictví - listopad 2020
Stavební produkce v listopadu reálně meziročně klesla o 8,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,7 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 22,9 %. Meziročně bylo zahájeno o 7,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 7,5 % bytů více.
8. 1. 2021
Návštěvnost v hotelech - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1. 2021
Průmysl - měsíční data - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1. 2021
Index průmyslové produkce - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1. 2021
Index stavební produkce - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1. 2021
Roční národní účty - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1. 2021
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 3. čtvrtletí 2020 (revidovaná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1. 2021
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1. 2021
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 1. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
11. 1. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - říjen 2020
11. 1. Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2020
11. 1. Dluh sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2020
11. 1. Finanční účty sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2020
11. 1. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 3.čtvrtletí 2020
12. 1. Tisková konference:
Digitální technologie a podniky
12. 1. Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2020
12. 1. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
12. 1. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
13. 1. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - listopad 2020
13. 1. Indexy tržeb v maloobchodě - listopad 2020
13. 1. Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2020
13. 1. Maloobchod - listopad 2020
13. 1. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - prosinec 2020
13. 1. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 4. čtvrtletí 2020
13. 1. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2020
13. 1. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - listopad 2020
13. 1. Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2020
13. 1. Služby - měsíční indexy tržeb - listopad 2020
13. 1. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - listopad 2020
13. 1. Indexy spotřebitelských cen - prosinec 2020
13. 1. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - listopad 2020
13. 1. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - prosinec 2020
13. 1. Regionální účty - 2019
14. 1. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - prosinec 2020
15. 1. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 3. čtvrtletí 2020
15. 1. Organizační statistika - 4. čtvrtletí 2020
15. 1. Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje - 1995-2019
15. 1. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 2. kalendářní týden 2021
15. 1. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - leden 2021
15. 1. Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi - 2007-2020
15. 1. Ekonomické subjekty podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností - 2010-2020
15. 1. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností - 2010-2020
15. 1. Statistika&My - leden 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10