Newsletter - 02/2020

 

10. ledna 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
6.1. Porážky hospodářských zvířat - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6.1.
Index nabídkových cen bytů - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6.1.
Výroba masa na jatkách - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8.1.
Návštěvnost v hotelech - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8.1.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.1.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.1.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.1.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - listopad 2019
Míra nezaměstnanosti v listopadu byla opět 2,2 %
9.1.
Zahraniční obchod - listopad 2019
Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 10,2 mld. Kč, který byl tak meziročně o 6,9 mld. Kč nižší.
9.1.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.1.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.1.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10.1.
Průmysl - listopad 2019
Průmyslová produkce v listopadu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 3,2 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 2,9 %.
10.1.
Stavebnictví - listopad 2019
Stavební produkce v listopadu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 4,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,2 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 15,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 11,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 38,0 % bytů více.
10.1.
Průmysl - měsíční data - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10.1.
Index stavební produkce - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10.1.
Stavební povolení - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10.1.
Bytová výstavba - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10.1.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10.1.
Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2019
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,6 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,2 % a míra úspor vzrostla o 0,5 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu.
10.1.
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2018, leden 2019
10.1.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10.1.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2019 (revize 2)
Pravidelná aktualizace časových řad.
10.1.
Stavební povolení - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10.1.
Index stavební produkce - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
13.1. Maloobchod - listopad 2019
13.1. Služby - měsíční indexy tržeb - listopad 2019
13.1. Indexy tržeb v maloobchodě - listopad 2019
13.1. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - listopad 2019
13.1. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - listopad 2019
13.1. Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2019
13.1. Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2019
13.1. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 4. čtvrtletí 2019
13.1. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2019
13.1. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - prosinec 2019
13.1. Finanční účty sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2019
13.1. Dluh sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2019
13.1. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2019
13.1. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - prosinec 2019
13.1. Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2019
13.1. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - listopad 2019
13.1. Index průmyslové produkce - listopad 2019
13.1. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - listopad 2019
13.1. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - listopad 2019
14.1. Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2019
14.1. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - prosinec 2019
14.1. Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje - 1995-2018
14.1. Digitální ekonomika v číslech (anglicky) - 2019 (pouze anglicky)
14.1. Regionální účty - 2018
15.1. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 3. čtvrtletí 2019
16.1. Průměrné ceny zemědělských výrobků - prosinec 2019
16.1. Indexy cen zemědělských výrobců - prosinec 2019
16.1. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - prosinec 2019
16.1. Indexy cen výrobců - prosinec 2019
16.1. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - prosinec 2019
16.1. Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 201916.1. Srovnání krajů v České republice – 2019
17.1. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - leden 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10