Newsletter - 02/2019

 

11. ledna 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
7. 1. Index nabídkových cen bytů - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1.
Návštěvnost v hotelech - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1.
Průmysl - listopad 2018
Průmyslová produkce v listopadu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 1,5 %, bez očištění byla vyšší o 4,8 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 5,3 %.
8. 1.
Stavebnictví - listopad 2018
Stavební produkce v listopadu 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 1,3 %, bez očištění zůstala na stejné úrovni. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,4 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 1,7 %. Meziročně bylo zahájeno o 14,2 % bytů více. Dokončeno bylo o 2,5 % bytů méně.
8. 1.
Průmysl - měsíční data - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1.
Index stavební produkce - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1.
Stavební povolení - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1.
Bytová výstavba - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - listopad 2018
Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v listopadu 75,5 % a oproti listopadu 2017 se zvýšila o 1,1 procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v listopadu loňského roku 1,9 % a meziročně se snížila o 0,5 procentního bodu. 
9. 1. Zahraniční obchod - listopad 2018
Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 20,2 mld. Kč, který byl meziročně o 8,9 mld. Kč vyšší.

9. 1.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 1.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 1.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2018
Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu o 2,0 %. Průměrná míra inflace za celý rok 2018 byla 2,1 %.
10. 1.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - prosinec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 1.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 1
. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2018
Ve 4. čtvrtletí 2018 vzrostly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2018 o 0,2 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2018 o 2,1 %, což je o 0,3 procentního bodu méně než ve 3. čtvrtletí 2018.
11. 1. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - prosinec 2018
Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2018 proti průměru roku 2017 byla 2,1 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v roce 2017. Byla to třetí nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 10 let (vyšší míra inflace byla pouze v roce 2012 ve výši 3,3 % a v roce 2017). Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,6 % a ceny služeb o 3,0 %.
11. 1.
Maloobchod - listopad 2018
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v listopadu zvýšily reálně o 5,0 %, bez očištění o 6,1 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 1,4 %.
11. 1.
Služby - měsíční indexy tržeb - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Indexy tržeb v maloobchodě - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2018
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,4 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,6 % a míra úspor mírně poklesla o 0,2 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu.
11. 1.
Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 1.
Roční národní účty - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
14. 1. Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2018
14. 1. Regionální účty - 2017
14. 1. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2018
14. 1. Dluh sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2018
14. 1. Finanční účty sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2018
14. 1. Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje - 1995-2017
15. 1. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 3. čtvrtletí 2018
15. 1. Organizační statistika - 4. čtvrtletí 2018
15. 1. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2018
15. 1. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - prosinec 2018
15. 1. Statistika&My - leden 2019
16. 1. Průměrné ceny zemědělských výrobků - prosinec 2018
16. 1. Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2018
16. 1. Indexy cen zemědělských výrobců - prosinec 2018
16. 1. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - prosinec 2018
16. 1. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - listopad 2018
16. 1. Indexy cen výrobců - prosinec 2018
16. 1. Indexy cen výrobců (měsíčně) - prosinec 2018
16. 1. Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2018
16. 1. Srovnání krajů v České republice - 2018
18. 1. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - leden 2019

Informace ze světa:
8. 1. Statistic Norway: Do školky chodí stále více dětí a tráví tam stále více času
9. 1. Eurostat: Na jaké palivo jezdí Vaše auto?
11. 1. Eurostat: Nejvíce za kulturu a rekreaci vydají Švédové, nejméně Řekové

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10