Newsletter - 02/2018

 

12. ledna 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
8. 1. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 1.
Průmysl - listopad 2017
Průmyslová produkce v listopadu meziročně vzrostla reálně o 8,5 %. Po očištění o sezónní vlivy vzrostla v porovnání s předchozím měsícem o 3,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 3,3 %.
8. 1.
Stavebnictví - listopad 2017
Stavební produkce v listopadu 2017 reálně meziročně vzrostla o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,7 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 51,0 %. Bylo zahájeno meziročně o 3,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 4,6 % bytů více.

8. 1.
Průmysl - měsíční data - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 1.
Index stavební produkce - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 1.
Stavební povolení - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 1.
Bytová výstavba - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 1.
Zahraniční obchod - listopad 2017
Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 11,7 mld. Kč, který byl meziročně o 3,4 mld. Kč vyšší.

8. 1.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
8. 1.
Zahraniční obchod se zbožím (přeshraniční statistika) - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
8. 1.
Zahraniční obchod se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí) - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
8. 1.
Návštěvnost v hotelech - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
9. 1.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - říjen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
9. 1.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - listopad 2017
Míra zaměstnanosti
15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v listopadu loňského roku 74,3 % a oproti listopadu 2016 se zvýšila o 1,3 p. b. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v listopadu loňského roku 2,5 % a meziročně se snížila o 1,2 p. b.
10. 1.
Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2017
Podle sezónně očištěných údajů vzrostly ve 3. čtvrtletí reálné příjmy domácností proti předchozímu čtvrtletí o 1,3 % a reálná spotřeba na obyvatele o  1,2 %. Míra investic nefinančních podniků se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o  0,4 p. b.
10. 1.
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2017
Ve 4. čtvrtletí 2017 vzrostly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2017 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2017 o 2,6 %, což je o 0,1 procentního bodu více než ve 3. čtvrtletí 2017.
10. 1.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2017
Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,1 %. Toto zvýšení ovlivnil zejména růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v prosinci zpomalil na 2,4 % (z 2,6 % v listopadu). Průměrná míra inflace za celý rok 2017 byla 2,5 %, což je nejvyšší hodnota za posledních 5 let.
10. 1.
Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
10. 1.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - prosinec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
10. 1.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 4. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
10. 1.
Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
10. 1.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 3. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
11. 1.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
11. 1.
Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2017
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí
ve třetím čtvrtletí 2017 dosáhlo přebytku 2,77 % HDP, při meziročním navýšení přebytku o 0,56 procentního bodu (p. b.). Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně klesla o 3,13 p. b. na 35,11 % HDP.
11. 1.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - prosinec 2017
Meziměsíční
růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména zvýšení cen zeleniny o 7,6 % vlivem vyšších cen plodové zeleniny o 13,0 % a cen brambor o 8,9 %. 
11. 1.
Maloobchod - listopad 2017
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v listopadu reálně meziměsíčně o 3,1 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 7,8 %, stejně jako bez očištění.
11. 1.
Služby - měsíční indexy tržeb - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
11. 1.
Indexy tržeb v maloobchodě - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
11. 1.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
11. 1.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - listopad 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
11. 1.
Dluh sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
11. 1.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
15. 1. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 3. čtvrtletí 2017
15. 1. Organizační statistika - 4. čtvrtletí 2017
15. 1. Statistika&My - Leden 2018
15. 1. Vzdělávání zaměstnaných osob - 2015
16. 1. Průměrné ceny zemědělských výrobků - prosinec 2017
16. 1. Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2017
16. 1. Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2017
16. 1. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - listopad 2017
16. 1. Indexy cen výrobců - prosinec 2017
16. 1. Indexy cen výrobců (měsíčně) - prosinec 2017
16. 1. Indexy cen zemědělských výrobců - prosinec 2017
16. 1. Srovnání krajů v České republice - 2017
16. 1. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - prosinec 2017
16. 1. Ovocné sady (Strukturální šetření) - 2017
19. 1. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - leden 2018

Informace ze světa:
9. 1. Eurostat:  Používáte LED žárovky? A víte, kolik ušetříte?
11. 1. FAO: V prosinci celosvětové ceny potravin klesly
12. 1. Eurostat:
Potřebujete najít lékárnu? Nejsnazší je to na Maltě

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10