Newsletter - 01/2022

 

7. ledna 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
29. 12. 2021 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 12. 2021
Index cen bytových nemovitostí - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 12. 2021
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 12. 2021
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 12. 2021
Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 12. 2021
Zaostřeno na ženy a muže - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 12. 2021
Účty materiálových toků (vybrané indikátory) - 2015–2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 1. 2022
Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 1. 2022 Statistický bulletin -
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná čtvrtletní informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v jednotlivých krajích a jejich okresech (v Praze ve správních obvodech a městských částech) formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). V tomto vydání jsou zařazeny také vybrané údaje o dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2021.
3. 1. 2022
Struktura výdajů sektoru vládních institucí - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 1. 2022
Porážky hospodářských zvířat - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 1. 2022
Výroba masa na jatkách - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 1. 2022
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 1. 2022
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2022
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 45. - 47. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2022
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 45. - 47. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 1. 2022
Index nabídkových cen bytů - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Průmysl - měsíční data - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Index stavební produkce - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Bytová výstavba - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Stavební povolení - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Zahraniční obchod se zbožím - listopad 2021
Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 5,7 mld. Kč, který byl meziročně o 26,3 mld. Kč nižší.
7. 1. 2022
Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2021
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně klesl o 0,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 3,4 % a míra úspor poklesla o 5,2 procentního bodu.
 
7. 1. 2022
Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Zahraniční obchod se zbožím - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Index stavební produkce - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Průmysl - listopad 2021
Průmyslová produkce v listopadu reálně meziročně vzrostla o 1,6 %. Meziměsíčně byla vyšší o 4,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,3 %.
7. 1. 2022
Stavebnictví - listopad 2021
Stavební produkce v listopadu reálně meziročně vzrostla o 2,0 %. Meziměsíčně zůstala na stejné úrovni. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 41,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 14,7 % bytů více. Dokončeno bylo o 10,7 % bytů méně.
7. 1. 2022
Index průmyslové produkce - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Stavební povolení - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Roční národní účty - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Regionální účty - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 3. čtvrtletí 2021 (revidovaná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 1. 2022
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 1. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
10. 1. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - říjen 2021
10. 1. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - listopad 2021
10. 1. Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2021
10. 1. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - listopad 2021
10. 1. Návštěvnost v hotelech - listopad 2021
10. 1. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí 2021
10. 1. Dluh sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí
10. 1. Finanční účty sektoru vládních institucí - 3. čtvrtletí
11. 1. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - prosinec 2021
11. 1. Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2021
12. 1. Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2021
12. 1. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - listopad 2021
12. 1. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2021
12. 1. Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2021
12. 1. Indexy spotřebitelských cen - prosinec 2021
12. 1. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - prosinec 2021
12. 1. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 4. čtvrtletí 2021
12. 1. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - listopad 2021
13. 1. Indexy tržeb v maloobchodě - listopad 2021
13. 1. Maloobchod - listopad 2021
13. 1. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - prosinec 2021
13. 1. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - listopad 2021
13. 1. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - listopad 2021
13. 1. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - listopad 2021
13. 1. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - listopad 2021
14. 1. Senioři v ČR v datech - 2021
14. 1. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 2. kalendářní týden 2022
14. 1. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10