Newsletter - 01/2020

 

3. ledna 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:

27. 12. 2019 Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
27. 12. 2019
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
27. 12. 2019
Konjunkturální průzkum - prosinec 2019
Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem oproti listopadu vzrostl  o 0,5 bodu na hodnotu 93,8. Indikátor důvěry podnikatelů se velmi mírně zvýšil o 0,1 bodu na hodnotu 91,6. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 2,8 bodu na hodnotu 104,8. Ve srovnání s prosincem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.
27. 12. 2019
Indexy cen průmyslových výrobců - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
27. 12. 2019
Konjunkturální průzkumy - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 12. 2019
Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 12. 2019
Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 12. 2019
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 12. 2019
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 3. čtvrtletí 2019
31. 12. 2019 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 12. 2019
Ceny sledovaných druhů nemovitostí - 2016 až 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 12. 2019
Zaostřeno na ženy a muže - 2019
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů.
31. 12. 2019
Senioři a jejich výdaje - mezinárodní srovnání - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 12. 2019
Účty materiálových toků (vybrané indikátory) - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 1. 2020
Struktura výdajů sektoru vládních institucí - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 1. 2020
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 1.2020
Struktura výdajů sektoru vládních institucí - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 1. 2020 Statistický bulletin -
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná čtvrtletní informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v jednotlivých krajích a jejich okresech formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). V tomto vydání jsou zařazeny také vybrané údaje o dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2019.
3. 1. 2020 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
6. 1. Porážky hospodářských zvířat - listopad 2019
6. 1. Index nabídkových cen bytů - 4. čtvrtletí 2019
6. 1. Výroba masa na jatkách - listopad 2019
8. 1. Návštěvnost v hotelech - listopad 2019
8. 1. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - listopad 2019
9. 1. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - listopad 2019
9. 1. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - říjen 2019
9. 1. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - listopad 2019
9. 1. Zahraniční obchod - listopad 2019
9. 1. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - listopad 2019
9. 1. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - listopad 2019
9. 1. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - listopad 2019
10. 1. Průmysl - listopad 2019
10. 1. Stavebnictví - listopad 2019
10. 1. Průmysl - měsíční data - listopad 2019
10. 1. Index stavební produkce - listopad 2019
10. 1. Stavební povolení - listopad 2019
10. 1. Bytová výstavba - listopad 2019
10. 1. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - listopad 2019
10. 1. Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2019
10. 1. Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2018, leden 2019
10. 1. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 3. čtvrtletí 2019
10. 1. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2019 (revize 2)
10. 1. Stavební povolení - listopad 2019
10. 1. Index stavební produkce - listopad 2019

Informace ze světa:
1. 1. WHO: Rok 2020 je mezinárodním rokem zdravotních sester a porodních asistentek
1. 1. Eurostat: Hluční sousedé? V Německu či Rumunsku nic výjimečného
1. 1. Eurostat: Kolik utrácí domácnosti za jídlo mimo domov

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v Katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10