Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2014

 
Kód: 211003-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje za rok 2014, celá publikace PDF
Celá publikace ke stažení (1 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodická část Word PDF
Analytická část Word PDF

Tabulková část

Tab. 1 Základní ukazatele o nepřímé veřejné podpoře VaV v ČR (veřejné a soukromé podniky) Excel PDF
Tab. 2 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a velikosti této podpory Excel PDF
Tab. 3 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a velikosti sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 4 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 5 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) a vlastnictví podniků Excel PDF
Tab. 6 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) podniků a velikosti nepřímé podpory Excel PDF
Tab. 7 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) a velikosti podniků Excel PDF
Tab. 8 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle jejich sídla (NUTS 3/kraje) Excel PDF
Tab. 9 Nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
Tab. 10 Nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a vlastnictví sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 11 Nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a velikosti sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 12 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti a vlastnictví sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 13 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a odvětví (CZ-NACE) sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 14 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a vlastnictví sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 15 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a velikosti sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 16 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle jejich sídla (CZ- NUTS 3/kraje) Excel PDF
Tab. 17 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
Tab. 18 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a vlastnictví sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 19 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a velikosti sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 20 Podíl přímé a nepřímé veřejné podpory VaV na HDP u podniků – mezinárodní srovnání Excel PDF
Přílohy Word PDF

P1. Výstupy ČSÚ za oblast statistik vědy, technologií a inovací
P2. Přehled daňové podpory VaV v zemích OECD

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.03.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.