Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2013

 
Kód: 211003-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodika Word PDF
Základní údaje Word PDF

Počet podniků využívající nepřímou veřejnou podporou VaV
Výše odečtených uplatnitelných výdajů na VaV u podniků
Výše nepřímé veřejné podpory VaV
Nepřímá veřejná podpora VaV v mezinárodním kontextu

Tabulková část

Tab. 1 Základní ukazatele o nepřímé veřejné podpoře výzkumu a vývoje (VaV) v České republice (veřejné a soukromé podniky) Excel PDF
Tab. 2 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a velikosti této podpory Excel PDF
Tab. 3 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a velikosti sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 4 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a převažující ekonomické činnosti (odvětví) sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 5 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a vlastnictví podniků Excel PDF
Tab. 6 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) podniků a velikosti nepřímé podpory Excel PDF
Tab. 7 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) a velikosti podniků Excel PDF
Tab. 8 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle jejich sídla (NUTS 3/kraje) Excel PDF
Tab. 9 Nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
Tab. 10 Nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a vlastnictví sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 11 Nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a velikosti sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 12 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti a vlastnictví sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 13 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a odvětví sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 14 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle odvětví a vlastnictví sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 15 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle odvětví a velikosti sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 16 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle jejich sídla (NUTS 3/kraje) Excel PDF
Tab. 17 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ- NACE) Excel PDF
Tab. 18 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a vlastnictví sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 19 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a velikosti sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 20 Základní ukazatele o nepřímé veřejné podpoře VaV u soukromých podniků v ČR Excel PDF
Tab. 21 Podíl přímé a nepřímé veřejné podpory VaV na HDP u subjektů v podnikatelském sektoru – mezinárodní srovnání Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.