Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2015

 
Kód: 211003-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

Celá publikace ke stažení (1,7 MB) PDF
Všechna data publikace (1,0 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodická část Word PDF
Analytická část Word PDF
Tabulková část
Tab. 1 Základní ukazatele o nepřímé veřejné podpoře VaV v ČR (veřejné a soukromé podniky) Excel PDF
Tab. 2 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a velikosti této podpory Excel PDF
Tab. 3 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a velikosti sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 4 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 5 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) a vlastnictví podniků Excel PDF
Tab. 6 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) podniků a velikosti nepřímé podpory Excel PDF
Tab. 7 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) a velikosti podniků Excel PDF
Tab. 8 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle jejich sídla (NUTS 3/kraje) Excel PDF
Tab. 9 Nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
Tab. 10 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti a vlastnictví sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 11 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a odvětví (CZ-NACE) sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 12 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a vlastnictví sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 13 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a velikosti sledovaných podniků Excel PDF
Tab. 14 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle jejich sídla (CZ- NUTS 3/kraje) Excel PDF
Tab. 15 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
Tab. 16 Podíl přímé (domácí) a nepřímé veřejné podpory VaV na HDP u podniků – mezinárodní srovnání Excel PDF
Přílohová část Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.