Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2019

 
Kód: 211003-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

Celá publikace ke stažení (2 MB) PDF
Všechna data publikace (1,2 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodická část Word PDF
Analytická část Word PDF

Tabulková část
Údaje za Českou republiku
Tab. 1 Základní ukazatele o nepřímé veřejné podpoře VaV v podnicích v ČR Excel PDF
Tab. 2 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti CZ-NACE Excel PDF
Tab. 3 Nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 4 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) podniku Excel PDF
Tab. 5 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 6 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 7 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 8 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví podniku a výše podpory Excel PDF
Tab. 9 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) podniku a výše podpory Excel PDF
Tab. 10 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti podniku a výše podpory Excel PDF
Tab. 11 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle jejich sídla Excel PDF
Tab. 12 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti CZ-NACE Excel PDF
Tab. 13 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
Tab. 14 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) podniku Excel PDF
Tab. 15 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 16 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 17 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 18 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle jejich sídla Excel PDF
Tab. 19 Nevyužitý odečet výdajů na výzkum a vývoj od základu daně z příjmů v soukromých podnicích v ČR Excel PDF

Mezinárodní srovnání
Tab. 20 Nepřímá veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - v EUR Excel PDF
Tab. 21 Nepřímá veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - v USD v paritě kupních sil Excel PDF
Tab. 22 Nepřímá veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na HDP Excel PDF
Tab. 23 Nepřímá veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na celkových výdajích z veřejných rozpočtů Excel PDF
Tab. 24 Nepřímá veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na podnikových výdajích na VaV (ukazatel BERD) Excel PDF
Tab. 25 Přímá domácí veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - v EUR Excel PDF
Tab. 26 Přímá domácí veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - v USD v paritě kupních sil Excel PDF
Tab. 27 Přímá domácí veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na HDP Excel PDF
Tab. 28 Přímá domácí veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na celkových výdajích z veřejných rozpočtů Excel PDF
Tab. 29 Přímá domácí veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na podnikových výdajích na VaV (ukazatel BERD) Excel PDF
Tab. 30 Přímá zahraniční veřejná podpora VaV ze zdrojů EU v podnicích ve vybraných státech světa - v EUR Excel PDF
Tab. 31 Přímá zahraniční veřejná podpora VaV ze zdrojů EU v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na podnikových výdajích na VaV (ukazatel BERD)
 
Excel PDF
Přílohová část Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.