Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2019

 
Kód: 211003-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

Všechna data publikace (1,2 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodická část Word PDF
Analytická část Word PDF

Tabulková část
Údaje za Českou republiku
Tab. 1 Základní ukazatele o nepřímé veřejné podpoře VaV v podnicích v ČR Excel PDF
Tab. 2 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti CZ-NACE Excel PDF
Tab. 3 Nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 4 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) podniku Excel PDF
Tab. 5 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 6 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 7 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 8 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví podniku a výše podpory Excel PDF
Tab. 9 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) podniku a výše podpory Excel PDF
Tab. 10 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti podniku a výše podpory Excel PDF
Tab. 11 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle jejich sídla Excel PDF
Tab. 12 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti CZ-NACE Excel PDF
Tab. 13 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
Tab. 14 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) podniku Excel PDF
Tab. 15 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 16 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 17 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 18 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle jejich sídla Excel PDF
Tab. 19 Nevyužitý odečet výdajů na výzkum a vývoj od základu daně z příjmů v soukromých podnicích v ČR Excel PDF

Mezinárodní srovnání
Tab. 20 Nepřímá veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - v EUR Excel PDF
Tab. 21 Nepřímá veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - v USD v paritě kupních sil Excel PDF
Tab. 22 Nepřímá veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na HDP Excel PDF
Tab. 23 Nepřímá veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na celkových výdajích z veřejných rozpočtů Excel PDF
Tab. 24 Nepřímá veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na podnikových výdajích na VaV (ukazatel BERD) Excel PDF
Tab. 25 Přímá domácí veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - v EUR Excel PDF
Tab. 26 Přímá domácí veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - v USD v paritě kupních sil Excel PDF
Tab. 27 Přímá domácí veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na HDP Excel PDF
Tab. 28 Přímá domácí veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na celkových výdajích z veřejných rozpočtů Excel PDF
Tab. 29 Přímá domácí veřejná podpora VaV v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na podnikových výdajích na VaV (ukazatel BERD) Excel PDF
Tab. 30 Přímá zahraniční veřejná podpora VaV ze zdrojů EU v podnicích ve vybraných státech světa - v EUR Excel PDF
Tab. 31 Přímá zahraniční veřejná podpora VaV ze zdrojů EU v podnicích ve vybraných státech světa - podíl na podnikových výdajích na VaV (ukazatel BERD)
 
Excel PDF
Přílohová část Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.