Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2016

 
Kód: 211003-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@csu.gov.cz

Celá publikace ke stažení (0,4 MB) PDF
Všechna data publikace (0,7 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodická část Word PDF
Analytická část Word PDF
Tabulková část
Tab. 1 Základní ukazatele o nepřímé veřejné podpoře VaV v podnicích v ČR Excel PDF
Tab. 2 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti CZ-NACE Excel PDF
Tab. 3 Nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 4 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) podniku Excel PDF
Tab. 5 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) a vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 6 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 7 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 8 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 9 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) podniku a výše podpory Excel PDF
Tab. 10 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví podniku a výše podpory Excel PDF
Tab. 11 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti podniku a výše podpory Excel PDF
Tab. 12 Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle jejich sídla (NUTS 3/ kraje) Excel PDF
Tab. 13 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti CZ-NACE Excel PDF
Tab. 14 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV ve zpracovatelském průmyslu v ČR podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
Tab. 15 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a odvětví (CZ-NACE) podniku Excel PDF
Tab. 16 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle odvětví (CZ-NACE) a vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 17 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 18 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 19 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle převažující ekonomické činnosti (vybrané sekce CZ-NACE) a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 20 Přímá a nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích v ČR podle jejich sídla (CZ NUTS 3/kraje) Excel PDF
Tab. 21 Základní absolutní a poměrové ukazatele Excel PDF
Tab. 22 Podíl přímé (domácí) a nepřímé veřejné podpory VaV na HDP u podniků – mezinárodní srovnání (vybrané země) Excel PDF
Přílohová část Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.