Němečtí statistici v Praze

 


30. 11. 2004


Němečtí statistici v Praze


Dvoudenní pracovní návštěvu Českého statistického úřadu dnes zahájila delegace Spolkového statistického úřadu Německa vedená prezidentem úřadu Johannem Hahlenem. Obě strany si vzájemně představí vybrané projekty a seznámí se zkušenostmi ve stěžejních statistických oblastech.

Ze strany ČSÚ jde především o zavedení statistiky Intrastat po vstupu České republiky do Evropské unie a zavedení projektu „Strategické plánování a management statistických aktivit“ do praxe. Česká strana seznámí německé partnery se způsoby a metodami využití internetu k veřejné prezentaci statistických výstupů.

Spolupráce mezi oběma statistickými úřady probíhá už delší dobu. Byl to právě německý statistický úřad a jeho odborníci, kteří svými konzultacemi přispěli ke zpracování jednoho ze základních dokumentů ČSÚ „Mise, vize, strategické cíle a podcíle“. Ten představuje poslání a úkoly domácí statistické služby ve vztahu k veřejnosti.

Hosté naopak seznámí pracovníky ČSÚ se současnou situací a s předpokládaným vývojem systému německé statistiky. Dalším aktuálním tématem budou čtvrtletní národní účty a bleskové odhady HDP, na jejichž zpracování se čeští statistici připravují.

Mimo tyto prezentace se obě delegace věnují i budoucím společným projektům. Týkají se například dalšího rozvoje statistiky zahraničního obchodu – Intrastat a Extrastat nebo způsobů měření migrace přes hranice uvnitř Evropské unie.

Ladislav Pištora
Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

Prezident Spolkového statistického úřadu Johann Hahlen při jednání u předsedy ČSÚ.
Šéf Spolkového statistického úřadu se zapsal do pamětní knihy ČSÚ.
Předseda ČSÚ Jan Fischer při jednání s německými partnery.
Delegace Spolkového statistického úřadu vedená prezidentem Johannem Hahlenem (třetí zleva).
Foto: ČSÚ, Michal Pecka


  • 04011TZ.doc