Německá národnost na území ČR

 

Z dlouhodobého pohledu - od poválečného odsunu - se počet osob s německou národností trvale snižuje

V regionálním rozmístění německé národnostní menšiny dominují příhraniční okresy v Karlovarském a Ústeckém kraji

V obci Měděnec (v okresu Chomutov) se k německé národnosti přihlásila plná čtvrtina obyvatel

Vývoj podílu německé národnosti na počtu obyvatel ČR v období 1921 – 2001 v %
(při jednotlivých sčítáních)
Vývoj podílu německé národnosti na počtu obyvatel ČR v období 1921 – 2001 v %

K německé národnosti se při sčítání 2001 přihlásilo celkem 39 tisíc osob, což znamenalo třetí nejpočetnější národnostní menšinu v České republice. (V současné době jde o údaj tzv. „deklaratorní“, kdy občan ve sčítacím tiskopise sám deklaruje svou národnost podle svého vlastního rozhodnutí.) Z dlouhodobého pohledu - od poválečného odsunu - se počet osob s německou národností trvale snižoval, zejména v důsledku jejich nepříznivé věkové struktury. Za posledních 10 let mezi dvěma sčítáními poklesl počet osob s německou národností o 9,5 tisíc osob, tj. téměř o pětinu. Z celkového počtu obyvatel České republiky tvoří osoby s německou národností již jen čtyři desetiny procenta. Pokles počtu osob hlásících se k německé národnosti má objektivní příčiny ve stále se zhoršující věkové skladbě a v asimilaci mladších věkových ročníků. V regionálním rozmístění německé národnostní menšiny dominují příhraniční okresy v Karlovarském a Ústeckém kraji. K nim se řadí Opava, Praha a některé okresy Libereckého a Královéhradeckého kraje. V absolutním vyjádření nejpočetnější německá národnostní menšina je na území Ústeckého kraje (9,5 tisíc osob), nejvyšší podíl v národnostní struktuře kraje má Karlovarský kraj (téměř 3 % všech občanů). Okres Sokolov ležící právě v tomto územním celku je se svými 4,5 % obyvatel německé národnosti okresem s nejvyšším podílem v celé republice.

Nejvyšší absolutní počet osob s německou národností byl v Praze, z nich však téměř 30 % tvořili cizinci s dlouhodobým pobytem. K dalším městům s nejvyššími počty osob s německou národností patřily v roce 2001 okresní města Sokolov, Karlovy Vary, Most, Chomutov a Liberec. Podle relativních údajů - podílu osob s německou národností na celkovém počtu obyvatel obce – měla nejvyšší hodnoty obec Měděnec (v okresu Chomutov), kde německou národnost uvedla plná čtvrtina obyvatel. Zhruba pětinu obyvatel s německou národností měly obce Tatrovice (okres Sokolov), Horská Kvilda (okres Klatovy) a Kryštofovy Hamry (okres Chomutov). Všechny tyto uvedené obce jsou v nejmenší velikostní kategorii - do 199 obyvatel.