Nehody v dopravě - časové řady

 

 • Tab. 1 Nehody v železniční dopravě
  01.08.2023 (kód: 030019-23)
 • Tab. 2 Nehody v silniční dopravě
  03.01.2024 (kód: 030018-23)
 • Tab. 3 Nehody ve vnitrozemské vodní dopravě
  01.08.2023 (kód: 030019-23)
 • Tab. 4 Nehody v letecké dopravě
  01.08.2023 (kód: 030019-23)