Nehody v dopravě - časové řady

 

 • Tab. 1 Nehody v železniční dopravě
  02.08.2021 (kód: 030019-21)
 • Tab. 2 Nehody v silniční dopravě
  05.04.2022 (kód: 030018-21)
 • Tab. 3 Nehody ve vnitrozemské vodní dopravě
  02.08.2021 (kód: 030019-21)
 • Tab. 4 Nehody v letecké dopravě
  02.08.2021 (kód: 030019-21)