Narušení dodavatelských řetězců brzdí růst HDP

 

16. prosince 2021

Ve 3. čtvrtletí 2021 neplatila žádná restriktivní opatření, což povzbudilo především odvětví služeb a obchodu. Růst české ekonomiky tak podporovala výhradně domácí poptávka. Přetrvávající problémy v globálních dodavatelských řetězcích brzdily tuzemský průmysl, což se negativně projevilo i na výsledné bilanci zahraničního obchodu.

Hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostl o 3,1 %, mezičtvrtletně ekonomika vzrostla o 1,5 %. Hlavním hybatelem růstu HDP přitom byla domácí poptávka. „K růstu české ekonomiky ve 3. čtvrtletí nejvíce přispívala tvorba hrubého kapitálu a spotřeba. Naopak zahraniční poptávka ekonomický růst silně brzdila. Zatímco dovoz meziročně dále posiloval, nedostatek komponent zejména v automobilovém průmyslu stál za výrazným propadem vývozu,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Hrubá přidaná hodnota ve 3. čtvrtletí rovněž dále rostla. K navýšení nejvíce přispíval vývoj ve službách, především v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Uvolnění protiepidemických restrikcí napomohlo i ostatním službám, které zahrnují například služby osobní péče. Naopak oproti 2. čtvrtletí klesl a meziročně stagnoval zpracovatelský průmysl.

Ve 3. čtvrtletí dál zrychloval cenový růst. Spotřebitelské ceny se meziročně zvýšily o 4,1 %, nejvíce od konce roku 2008. „Za zrychlením inflace stály především ceny bydlení a energií. Posílil růst nákladů na vlastní bydlení i nájemné a zdražovala také běžná údržba obydlí. Růst spotřebitelských cen poháněly rovněž dražší pohonné hmoty a dopravní prostředky,“ upozorňuje Karolína Zábojníková, analytička ČSÚ. Prudký růst cen ropy a zemního plynu se projevil i dalším zrychlením přírůstku cen průmyslových výrobců v Česku i Evropě.

Rozvolnění protipandemických opatření znamenalo další posun k normálu z pohledu trhu práce, zejména ve službách. Meziroční růst celkové zaměstnanosti dosáhl 0,6 %. Obecná míra nezaměstnanosti měla dál sestupný trend, z velké části vlivem příznivého vývoje u žen, které se více vracely do odvětví zasažených pandemickými restrikcemi. Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí dosáhla 37 499 korun a meziročně se navýšila o 5,7 %. Po započtení silného nárůstu spotřebitelských cen ale její reálné zvýšení činilo jen 1,5 %.

Další detaily přináší aktuální analýza: Vývoj ekonomiky ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz211216_naruseni_dodavatelskych_retezcu_brzdi_rust_hdp.docx
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Karolíny Zábojníkové, analytičky ČSÚ
    (soubor mp3)