Národnostní složení obyvatelstva - 2001

 
Kód: e-4114-03
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz


Textová část
Kapitola č.1 Zjišťování národnosti ve sčítání lidu, domů a bytů v období 1921 - 2001 PDF
      1.1 Definice pojmu “národnost“
      1.2 Vývoj národnostní struktury obyvatel České republiky
Kapitola č.2 Základní charakteristiky národnostního složení obyvatel České republiky v roce 2001 a jejich změny za posledních 10 let PDF
      2.1 Národnostní struktura obyvatel podle území a velikostní skupiny obcí
      2.1 Národnostní struktura obyvatel podle věku a rodinného stavu
      2.3 Národnostní struktura obyvatel podle náboženského vyznání
      2.4. Národnostní struktura obyvatel podle vzdělání
      2.5. Národnostní struktura obyvatel podle ekonomické aktivity
Kapitola č.3 Vybrané národnosti České republiky PDF
      3.1. Národnost česká, moravská a slezská
      3.2. Národnost slovenská
      3.3. Národnost německá
      3.4. Národnost polská
      3.5. Národnost romská
Kapitola č.4 Národnostní struktura podle druhu pobytu a státního občanství PDF
Kapitola č.5 Národnost a mateřský jazyk PDF
Kapitola č.6 Národnostně smíšená manželství PDF
Kapitola č.7 Zjišťování národnosti, státního občanství a jazyka ve světě PDF
Závěr PDF

Tabulková část
Tab. č.1 Obyvatelstvo podle věku, národnosti a podle pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.2 Obyvatelstvo podle pohlaví, rodinného stavu a podle národnosti a věku k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.3 Obyvatelstvo 15leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání a podle národnosti a věku k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.4 Obyvatelstvo 15leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání a podle národnosti a pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.5 Obyvatelstvo 15leté a starší podle náboženského vyznání, podle národnosti, věku a podle pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.6 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, národnosti a podle věku k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.7 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle národnosti a pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.8 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle postavení v zaměstnání a podle národnosti, věku a pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.9 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle národnosti, podle odvětví ekonomické činnosti, druhého zaměstnání a podle pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.10 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení, pohlaví a podle národnosti k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.11 Obyvatelstvo s dlouhodobým pobytem podle pohlaví a podle národnosti k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.12 Obyvatelstvo podle národnosti a podle mateřského jazyka a pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.13 Obyvatelstvo podle státního občanství a podle pohlaví a národnosti k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.14 Obyvatelstvo s dvojím mateřským jazykem podle pohlaví, roku narození a národnosti k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.15 Obyvatelstvo podle národnosti v krajích a okresech České republiky k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.16 Obyvatelstvo podle národnosti v okresních městech a v městech České republiky nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č.17 Vývoj obyvatelstva podle národnosti a podle věku v období 1991 - 2001 Excel PDF
Tab. č.18 Vývoj obyvatelstva podle národnosti a podle velikostních skupin obcí v období 1991 - 2001 Excel PDF
Tab. č.19 Vývoj obyvatelstva podle nejvyššího ukončeného vzdělání a podle národnosti v období 1991 - 2001 Excel PDF
Tab. č.20 Vývoj obyvatelstva podle náboženského vyznání a podle národnosti v období 1991 - 2001 Excel PDF
Tab. č.21 Vývoj obyvatelstva podle ekonomické aktivity a podle národnosti v období 1991 - 2001 Excel PDF
Tab. č.22 Vývoj obyvatelstva podle národnosti a podle mateřského jazyka v období 1991 - 2001 Excel PDF

Kartogramy
Kart. č.1 Vývoj počtu osob s jinou národností než českou, moravskou a slezskou z výsledků sčítání 1991 a 2001 PDF
Kart. č.2 Územní koncentrace národnostních menšin k 1. 3. 2001 (část 1.) PDF
Kart. č.3 Územní koncentrace národnostních menšin k 1. 3. 2001 (část 2.) PDF
Kart. č.4 Velikostní zastoupení národnostních menšin podle počtu osob a náboženského vyznání k 1. 3. 2001 PDF
Kart. č.5 Rozdíl průměrných věků ekonomicky aktivních osob vybraných národnostních menšin k 1. 3. 2001 (část 1.) PDF
Kart. č.6 Rozdíl průměrných věků ekonomicky aktivních osob vybraných národnostních menšin k 1. 3. 2001 (část 2.) PDF

Zveřejněno dne: 31.10.2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.