Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


6. Sociální sítě
Tab. 41: Jednotlivci v ČR používající sociální sítě, 2018 Excel PDF
Tab. 42: Jednotlivci v ČR používající sociální sítě pro soukromé účely k vybraným aktivitám, 2018 Excel PDF
Tab. 43: Jednotlivci v zemích EU používající sociální sítě pro soukromé účely, 2017 Excel PDF
Tab. 44: Jednotlivci v ČR používající sociální sítě pro soukromé účely, 2013 až 2018 Excel PDF
Tab. 45: Jednotlivci v krajích ČR používající sociální sítě pro soukromé účely, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 46: Jednotlivci v zemích EU používající sociální sítě pro soukromé účely, 2011 až 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.