Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2016


Nakupování a online prodej
Tabulka 55a: Jednotlivci prodávající on-line v zemích EU v roce 2015 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 55b: Jednotlivci prodávající on-line v zemích EU v roce 2015 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF
Tabulka 56: Jednotlivci v České republice nakupující přes internet pro soukromé účely, 2016 Excel PDF
Tabulka 57: Zboží, které jednotlivci v ČR nakoupili přes internet v posledních 12 měsících, 2016 Excel PDF
Tabulka 58: Služby, které jednotlivci v ČR nakoupili přes internet v posledních 12 měsících, 2016 Excel PDF
Tabulka 59: Způsob platby jednotlivců v ČR za zboží/služby objednané přes internet, 2016 Excel PDF
Tabulka 60: Země původu prodejce zboží/služeb zakoupených jednotlivci v ČR přes internet, 2016 Excel PDF
Tabulka 61: Používání specializovaných stránek při nakupování, 2016 Excel PDF
Tabulka 62: Počet internetových nákupů za tři měsíce, 2016 Excel PDF
Tabulka 63: Útrata jednotlivců za nákupy přes internet uskutečněné během 3 měsíců, 2016 Excel PDF
Tabulka 64 : Jednotlivci v České republice nakupující přes slevový portál v letech 2012 až 2016 Excel PDF
Tabulka 65: Jednotlivci v České republice nakupující přes internet v letech 2005 až 2016 Excel PDF
Tabulka 66a: Jednotlivci, kteří nakoupili v posledních 12 měsících přes internet v zemích EU v roce 2015 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 66b: Jednotlivci, kteří nakoupili v posledních 12 měsících přes internet v zemích EU v roce 2015 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.