Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu - 2011

 
Kód: 170220-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace (2,4 MB) Word PDF
Úvod Word PDF
1. Změny struktury obyvatel podle náboženské víry v letech 1991, 2001 a 2011 Word PDF
2. Základní rozdělení věřících podle způsobu deklarace víry k 26. 3. 2011 a hlavní charakteristiky věřících Word PDF
2.1. Věk, pohlaví a rodinný stav
2.2. Vzdělání
2.3. Plodnost žen
2.4. Rodiny a domácnosti
2.5. Národnost
3. Územní rozložení věřících Word PDF
3.1. Regionální rozdíly
3.2. Velikostní skupiny obcí
4. Charakteristiky vybraných církví Word PDF
4.1. Církev římskokatolická
4.2. Českobratrská církev evangelická
4.3. Církev československá husitská
4.4. Vzájemné srovnání základních charakteristik k 26.3.2011
5. Osoby bez náboženské víry Word PDF
6. Osoby s neuvedenou odpovědí Word PDF
Závěr Word PDF

Seznam tabulek
Tab. 1 Obyvatelstvo podle náboženské víry v letech 1921 - 2011 Excel PDF
Tab. 2 Obyvatelstvo podle náboženské víry v letech 2001 a 2011 Excel PDF
Tab. 3 Přehled registrovaných církví zjišťovaných při sčítání lidu, domů a bytů v letech 2001a 2011 Excel PDF
Tab. 4 Obyvatelstvo podle krajů a podle náboženské víry k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 5 Obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí a podle náboženské víry k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 6 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle náboženské víry k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 7 Obyvatelstvo podle věku a podle náboženské víry k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 8 Obyvatelstvo podle rodinného stavu a podle náboženské víry k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 9 Obyvatelstvo 15leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání a podle náboženské víry k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 10 Obyvatelstvo podle státního občanství a podle náboženské víry k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 11 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle náboženské víry k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 12 Obyvatelstvo podle národnosti a podle náboženské víry k 26. 3. 2011 Excel PDF

Kartogramy
Věřící hlásící se k Církvi římskokatolické PDF
Věřící hlásící se k Českobratrské církvi evangelické PDF
Věřící hlásící se k církvi Československé husitské PDF
Věřící nehlásící se k církvi PDF
Obyvatelstvo podle náboženské víry SO ORP Ústeckého kraje PDF
Obyvatelstvo podle náboženské víry SO ORP Zlínského kraje PDF

Zveřejněno dne: 27.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.