Na našich stránkách najdete novou publikaci "Náklady na výchovu a výživu dětí v roce 2003"

 


Výsledky šetření o nákladech na výchovu a výživu dětí

V průběhu celého roku 2003 probíhalo na ČSÚ šetření o nákladech na výchovu a výživu dětí. Jediné šetření téhož typu se již dříve uskutečnilo v roce 1988 a poskytlo rozsáhlé informace o skutečnostech, které u nás do té doby nebyly předmětem žádného statistického zjišťování. Aktuální data za rok 2003 tak poskytují svým způsobem ojedinělé informace o zatížení současných rozpočtů domácností v souvislosti se zajišťováním výchovy a výživy dětí v ČR.

Šetření se uskutečnilo na kvótně vybraném zpravodajském souboru statistiky rodinných účtů, a to u všech domácností ekonomicky aktivních osob s jedním, dvěma nebo třemi nezaopatřenými dětmi. Ze základního souboru splňovalo tato kriteria 1 474 domácností. Pro posílení počtu rodin s dětmi a tím zvýšení vypovídající schopnosti výsledků byl vytvořen ještě tzv. dodatkový soubor 432 domácností, které vyhovovaly výše uvedeným podmínkám.


Podíl vydání domácnosti na dospělé a děti v roce 1988 Podíl vydání domácnosti na dospělé a děti v roce  2003


Výsledky šetření ukázaly, že v domácnostech s dětmi připadalo v roce 2003 v průměru více než 42 % rodinného rozpočtu na zajištění výchovy a výživy dětí, přičemž proti roku 1988 se tento podíl zvýšil cca o 5 %.

Průměrná domácnost s dětmi vydala na výchovu a výživu dětí více než 10 tisíc Kč měsíčně, z toho přímé výdaje (tj. takové, které bezprostředně zabezpečují potřeby dětí) činily cca 5,5 tis. Kč. Přitom polovinu této částky vydaly domácnosti jen na nákup potravin, nealkoholických nápojů a oblečení pro děti. Čistá peněžní vydání na výchovu a výživu jednoho dítěte v roce 2003 dosáhla v průměru 6 352 Kč měsíčně, což bylo 87 % z částky čistých peněžních vydání připadajících na jednoho dospělého.


Podíl celkově čistých peněžních vydání na dítě podle věku


S výjimkou dětí v nejnižších věkových kategoriích, kdy vydání na dítě mladší 3 let bylo mírně vyšší než vydání na dítě ve věku od 3 do 5 let, je patrné, že průměrné výdaje na dítě výrazně rostou s věkem dítěte. Zatímco vydání na dítě do 2 let činila 5 391 Kč měsíčně a dosahovala necelých tří čtvrtin vydání na dospělého, výše měsíční částky výdajů na dítě ve věku 15 až 17 let byla 7 087 Kč, což se zhruba rovnalo vydání na dospělého. Náklady na dítě 18leté a starší dosáhly výše 8 020 Kč za měsíc a byly o více než 10 % vyšší než výdaje na dospělého.

Významným činitelem ovlivňujícím náklady na děti je počet dětí v domácnosti. S vyšším počtem dětí klesají výdaje na dítě (měsíčně 7 318 Kč v domácnostech s 1 dítětem, 5 018 Kč měsíčně v domácnostech se 3 dětmi), ale naopak se výrazně zvyšuje zatížení rodinného rozpočtu. Zatímco domácnosti s 1 dítětem vydaly v roce 2003 ze svého rozpočtu na dítě 33,1 %, v domácnostech se 3 dětmi činil tento podíl 57 %.

To jsou nejnovější zajímavá fakta vybraná z publikace o nákladech na výchovu a výživu dětí, která přináší výsledky zjištěné v šetření za rok 2003. Publikace je k dispozici na webových stránkách ČSÚ (/csu/czso/katalog-produktu, kontaktní osoba: kalendova@gw.czso.cz) a pro zájemce zároveň v prodejně informačního servisu ČSÚ, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10.