Na co se nejčastěji ptají ke sčítání cizinci?

 

27. dubna 2021 

Při Sčítání 2021 mají povinnost se sečíst také všichni cizinci, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů (nezávisle na tom, zda se aktuálně nacházejí v Česku, nebo ne), a rovněž ti, kterým byl udělen azyl nebo kteří byli o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března přítomní na území České republiky. Sčítání se tak týká téměř 635 tisíc osob s cizím státním občanstvím s výjimkou diplomatů a těch, kteří budou v České republice pobývat méně než 90 dnů. 

Během hovorů s pracovníky kontaktního centra je možné mluvit nejen česky, ale také anglicky nebo rusky. Cizinci, kteří se prostřednictvím telefonní linky 253 253 683 obracejí na Kontaktní centrum Sčítání 2021, již obvykle vědí, že mají povinnost se sečíst. Jejich dotazy se proto týkají především způsobu, jak se sečíst, jak se přihlásit do online prostředí nebo kde je možné získat listinný formulář.

Volající také často potřebuje pomoci s přihlášením do online formuláře. Operátor s ním pak postupně prochází všechny podmínky, které musí cizinec splnit: mít platný doklad vydaný v České republice, správně zvolit kategorii dokladu, zadat odpovídající počet znaků čísla dokladu a dodržet požadovaný formát data narození.  A právě poslední podmínka se pro mnohé cizince jeví být problematická, protože nejsou zvyklí zadávat datum narození ve formátu DD.MM.YYYY, resp. vynechávají tečky mezi čísly, a tak se nemohou do online formuláře správně přihlásit. 

Operátoři také řešili situace, kdy se cizinec snažil sečíst online a k přihlášení používal nový doklad, který mu byl vydán téhož dne. V takovém případě prosí pracovníci kontaktního centra o trpělivost, protože doklad bude do propojené databáze Ministerstva vnitra přidán až během následujících dnů. Není však třeba se obávat prodlení, pohodlně online se lze sečíst až do 11. května.

„V posledních dnech nám volají cizinci nejčastěji s tím, že obdrželi oznámení o příchodu komisaře, ale v požadovaný den nebudou doma. Často nevědí o možnosti druhého termínu a ihned žádají o kontakt a adresu nejbližšího kontaktního místa. Naši operátoři rádi vyhledají v databázi kontaktních míst to nejbližší a díky svým znalostem navrhnou i nejrychlejší trasu a způsob dopravy. Současně poradí, jaké služby jim kontaktní místo nabízí,“ říká Petr Studnička, generální ředitel společnosti Conectart.

Existují ale i specifické dotazy od zahraničních studentů programu Erasmus, od cizinců, kteří mají v ČR pobyt, ale nyní jsou v zahraničí, nebo od cizinců žijících ve smíšených manželstvích a partnerstvích. Jednou z možností, jak si v takovém případě usnadnit sčítání, je využití společného online formuláře. Stačí, aby se do elektronického formuláře přihlásil jeden člen společné domácnosti a pohodlně sečetl svého kolegu, kamaráda nebo manželku či partnera. Pokud se dotyčný cizinec právě nachází v zahraničí, vítá i možnost, že za něj může listinný formulář převzít někdo jiný. 

„Kromě češtiny je elektronický sčítací formulář dostupný i v sedmi dalších jazycích, konkrétně v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. Jednotlivé jazykové verze lze při vyplňování formuláře kdykoliv snadno měnit,“ uvádí Marek Rojíček, předseda ČSÚ. Listinné formuláře jsou k dispozici pouze v českém jazyce. Na vyžádání u sčítacího komisaře či na všech kontaktních místech sčítání však jsou pro zájemce připraveny tištěné překlady, které poslouží jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině.

Kontaktní centrum je veřejnosti k dispozici do 11. května 2021 (včetně), denně od 8:00 do 22:00 hodin, včetně sobot, nedělí a státních svátků. Kromě telefonní linky 253 253 683 je také možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.

 

Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

 

  • csu_tz210427_scitani_2021_na_co_se_nejcasteji_ptaji_ke_scitani_cizinci.docx
  • Vyjádření Petra Studničky, generálního ředitele společnosti Conectart
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)