Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2021


N. Cestovní ruch
Tab. N.1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. N.2 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle krajů Excel PDF
N.3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje podle zemí Excel PDF
Tab. N.4 Hromadná ubytovací zařízení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2020 Excel PDF
Tab. N.5 Hromadná ubytovací zařízení podle krajů v roce 2020 Excel PDF
Tab. N.6 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2020 Excel PDF
Graf N.6 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních a průměrný počet přenocování podle krajů v 1. čtvrtletí 2021 PNG

Zveřejněno dne: 07.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.