Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. čtvrtletí 2021


N. Cestovní ruch
Tab. N.1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Ústeckém kraji a jeho okresech ve čtvrtletí Excel PDF
Tab. N.2 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle krajů Excel PDF
Tab. N.3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí Excel PDF
Tab. N.4 Hromadná ubytovací zařízení v kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. N.5 Hromadná ubytovací zařízení podle krajů Excel PDF
Tab. N.6 Návštěvnost hromadnýcn ubytovacích zařízení v kraji a jeho okresech Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.