Mzdy a náklady práce - zprávy o kvalitě

 

 • Členské státy EU předkládají Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předávaných údajů, a to na základě článku 12 Statistická kvalita nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (které bylo novelizované nařízením (EU) č. 2015/759).

   

 • Specifické požadavky jsou upraveny odvětvovou legislativou:

  pro strukturální mzdovou statistiku nařízením (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce a nařízením (ES) č. 1738/2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1916/2000, pokud jde o definici a předávání informací o struktuře výdělků;

  pro statistiku volných pracovních míst nařízením (ES) 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství;

  pro statistiku úplných nákladů práce nařízením (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce a nařízením (ES) č. 1726/1999, kterým se provádí nařízení (ES) č. 530/1999 s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce; a

  pro statistiku indexu nákladů práce nařízením (ES) č. 450/2003 o indexu nákladů práce a nařízením (ES) č. 1216/2003, kterým se provádí nařízení (ES) č. 450/2003.

 •  

  Periodicita zpráv za strukturální mzdovou statistiku a za úplné náklady práce je čtyři roky. Poslední publikovaná zpráva je za strukturální mzdovou statistiku publikovaná za rok 2018, za úplné náklady práce za rok 2016. Ostatní zmíněné zprávy se poskytují pravidelně každý rok.
   

 •  

  Souhrnné informace: